Blog o doprave s Andrejom Sitkeyom: ako budeme jazdiť po novom moste a v jeho okolí?

Blog o doprave s Andrejom Sitkeyom

Máte otázky k téme doprava? Píšte na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

(Odpovede na otázky uverejníme každý týždeň spolu s novým článkom.)

Pre niekoľkým týždňami som písal o organizácii dopravy na Chrenovskom moste a priľahlých križovatkách. Čo sa odvtedy zmenilo? Najdôležitejšou zmenou je, že sa začala výstavba podchodu pre cyklistov a peších. Na moste a na priľahlých komunikáciách v týchto dňoch prebieha pokládka živičného krytu vozovky, za ktorou bude nasledovať osadenie zvislého a vodorovného dopravného značenia. Preto chcem opätovne napísať pár riadkov k organizácii dopravy, ktoré dopĺňam grafickým návrhom.

Tak ako som už písal v predošlom článku, na moste sa budú nachádzať tri jazdné pruhy. Dva budú priebežné a jeden bude slúžiť na odbočenie vľavo. Križovatka Nábrežie mládeže – Slančíkovej bude priesečná križovatka. Na Slačíkovej bude zriadený samostatný pruh určený pre odbočenie vľavo na Nábrežie mládeže a smer priamo na most. V úseku Nábrežia mládeže smerom k UKF bolo v rámci mosta realizované rozšírenie cesty, ktoré po výstavbe sídla Nitrianskeho samosprávneho kraja bude využité na radenie pred križovatkou. Vzhľadom k tomu, že tento úsek bude zatiaľ jednosmerný, rozšírenie bude slúžiť na parkovanie vozidiel. Hlavná cesta bude vyznačená v smere Nábrežie mládeže – Slančíkova. Priebeh hlavnej cesty bol ponechaný z dôvodu trasovania liniek MHD a predpokladu, že dopravná záťaž v tomto smere bude prevládať. Na poslednú chvíľu sa na tejto križovatke posunuli priechody pre chodcov, čím sa skrátila ich dĺžka. Vzhľadom k tomu, že sa buduje podchod, na moste sa zrušil priechod pre peších a cyklistov. Uvedením opatrením sa umožnilo predĺžiť radenie na moste a zjednodušila sa situácia vodičom prichádzajúcim po moste od Wilsonovho nábrežia, ktorí nebudú musieť riešiť cyklistov a chodcov. Komunikácia v podchode s ohľadom na jej šírkové parametre bude spoločná pre cyklistov aj chodcov tzn. nebude rozdelená zelenou vodorovnou čiarou.

Most a križovatky - nákres

Organizácia dopravy most Chrenová Nitra nákres

Na križovatke Wilsonovo nábrežie – Kmeťkova zostane hlavnou cestou Wilsonovo nábrežie, ktoré je súčasťou vnútorného mestského okruhu. Na Wilsonovom nábreží pribudnú z oboch smerov samostatné pruhy pre ľavé odbočenie na most resp. na Kmeťkovu. Po veľkých diskusiách zostane Kmeťkova obojsmerná, pričom na nej pribudnú samostatné pruhy pre ľavé odbočenie na Wilsonovo nábrežie resp. F. Mojtu. Táto zmeny bola vykonaná z dôvodu zvýšenia plynulosti premávky a s ohľadom na predpokladané zvýšenie dopravného zaťaženia Kmeťkovej.

Most bude otvorený až v prvej polovici júna. Potom budú predpoklady overené v praxi. Sám som zvedavý, či sa potvrdia. Riešiť organizáciu dopravy v prípade pridania ďalšej komunikácie sa nedeje každý deň a správanie vodičov resp. doprava má stochastický charakter.

Zdroj: autor Andrej Sitkey, fotografia na titulke Nitralive.sk