U dvoch uhynutých labutí v rieke Nitra sa potvrdila vtáčia chrípka

Dňa 6. februára 2017 vytiahli hasiči z rieky Nitra pri Chrenovskom moste dve uhynuté labute (Labuť veľká)

Dňa 6. februára 2017 vytiahli hasiči z rieky Nitra pri Chrenovskom moste dve uhynuté labute (Labuť veľká). Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) u oboch potvrdila príčinu uhynutia - môže za to vtáčia chrípka - konkrétne HPAI H5N8.

"Dotknutým obciam, chovateľom vtáctva a poľovným združeniam boli nariadené veterinárne opatrenia na zamedzenie ďalšieho šírenia nákazy. Opatrenia sa týkajú najmä zvýšenej biologickej ochrany pred zavlečením nákazy do chovov hydiny a iného vtáctva v zajatí," píše sa na stránke ŠPVS.

Vtáčia chrípka HPAI H5N8 je podľa stránkyy sciencedaily.com záležitosťou len divokého vtáctva a hydiny a doteraz nebol potvrdený ani jeden prípad nákazy u človeka. Prenos z vtáctva na človeka však nie je vylúčený nakoľko vírus H5N8 sa zhlukuje v rovnakom subptype hemaglutinínu (HA) ako vírusy z Ázie H5N1 a H5N6 - ktoré spôsobili závažné ochorenie u ľudí v Číne.

Ku dňu 13.2.2017 je na Slovensku v súvislosti s HPAI H5N8 u voľne žijúcich vtákov potvrdených 50 prípadov. Zhruba v polovici týchto prípadov šlo o hromadný úhyn vodného vtáctva vo vymedzenej lokalite (vodné plochy, zimoviská). Zoznam lokalít nájdete na stránke Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS)Zdroj: Nitralive.skPridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť