V roku 2017 radnica avizovala zámer revitalizovať viaceré lokality v meste Nitra. Túto správu sme priniesli v apríli 2017 a neskôr som sa téme venoval podrobnejšie v júni 2017 a naposledy v apríli 2018. Opäť som zisťoval stav tohto zámeru.

Revitalizácia čaká Mestký park na Sihoti - časť Nový park, Borinu a Brezový háj. 95% prostriedkov z celkovej sumy bude čerpaných z nenávratného finančného prostriedky, ktorý poskytlo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z Integrovaného regionálneho operačného programu. Zmluvy boli podpísané v mesiaci jún 2019.

Termín realizácie sa v zmluvách uvádza ako 10/2019, tento termín však nie je reálny. Ako mi potvrdil hovorca mesta pán Holúbek, k jednotlivým lokalitám musí prebehnúť verejné obstarávanie. Jeho ukončenie nie je možné stanoviť. Predpoklad realizácie revitalizácie je rok 2020.

Prešiel teda skoro rok a zaujímal ma aktuálny stav tohto zámeru.

* Požiadal som aj o zaslanie vizualizácií, projektov k uvedeným lokalitám. Na základe §53 Autorského zákona mi tieto sprístupnené neboli a z tohto dôvodu ich nezverejňujem.


Podrobné informácie k revitalizácií vybraných území v Nitre

1. Mestský park v Nitre, časť Nový park (Nový park sa nachádza v južnej časti pri jazerách Veľká a Malá Hangócka)
2. Brezový háj v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry
3. Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre


Výška celkových výdavkov:

1. Mestský park v Nitre, časť Nový park: 662 542,53 € / 33 127, 13 € spolufinancovanie mestom vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov
2. Brezový háj v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry: 299 935,50 € / 14 996,78 € spolufinancovanie mestom vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov
3. Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre: 150 533,42 € / 7526,67 € spolufinancovanie mestom vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov


Čo bude súčasťou revitalizácie?

1. Mestský park v Nitre, časť Nový park: výmena/doplnenie stĺpov verejného osvetlenia, výmena chodníkov, obrubníkov, ošetrenie a doplnenie zelene, trávniky, nové lavičky, nádoby na odpadky, stojany na bicykle, infotabule.
2. Brezový háj v Nitre: výmena/doplnenie stĺpov verejného osvetlenia, výmena chodníkov, obrubníkov, výrub stromov a výsadba nových, doplnenie kvetov a zelene, trávniky, nové lavičky, nádoby na odpadky, stojany na bicykle, infotabule, piknikové stoly, prvky na cvičenie, hojdačky, hracie prvky.
3. Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre: nové verejné osvetlenie, chodníky, výrub stromov a výsadba sadeníc, zeleň, prvky na cvičenie, ohnisko, altánok, piknikové sedenie, informačná tabuľa, lavičky. Borina - štúdia využitia územiaZdroj: Nitralive.sk