Rekonštrukcia internátov SPU v Nitre - informácie, fotografie

Internáty Mladosť a Nová doba Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sú v rekonštrukcii. O zlom stave budovy ŠD Mladosť sme Vás informovali minulý rok v júni v článku Balkóny na univerzitnom internáte sú prehnité, hrozí, že spadnú. Študenti mali zamedzený prístup na balkóny, ktoré majú podľa odborných posudkov narušenú statiku a sú prehnité. Okrem týchto budov má ešte univerzita ďalšie dva internáty - Antona Bernoláka a Poľnohospodár.

Rekonštrukcia Mladosti je rozdelená na fázy - aktuálne sa jedná o opravu bloku C (dlhá budova oproti Mlynom). Opravujú sa balkóny, vymieňajú okna a budova sa zatepľuje. Práce by mali byť ukončené v septembri 2012.

V druhej fáze plánuje univerzita opraviť aj blok A (vežiak) a blok B (časť medzi A a C).

Internát Nová Doba čaká zateplenie obvodových konštrukcií, oprava loggií a zábradlia, zateplenie strešného plášťa, výmena bleskozvodov a ostatné súvisiace stavebné úpravy. Ukončenie prác je naplánované na október.

Víťazi výberového konania na zhotoviteľa stavieb

ŠD Mladosť - víťaz TONEX, spol. s r.o. Komárno - Predpokladaná hodnota zákazky 2 875 550 EUR bez DPH - Celková konečná hodnota zákazky 1 609 924 EUR bez DPH (úspora 44%) ŠD Nová Doba - víťaz ELLIO, spol. s r.o. Nitra - Predpokladaná hodnota zákazky 1 850 550 EUR bez DPH - Celková konečná hodnota zmluvy 799 998 EUR bez DPH (úspora 57%).


Študentský domov Mladosť SPU v Nitre sa nachádza na Štúrovej ulici v centre Nitry. ŠD je rozdelený na 4 časti: Blok A - má ubytovaciu kapacitu 160 lôžok s bunkovým systémom 2+1+1 so spoločným sociálným zariadením.
Blok B - vstupná časť, kde sa nachádza vrátnica, spoločenská miestnosť, jedáleň a bufet. Spoločenská miestnosť má kapacitu 150 miest a poriadajú sa tu kultúrne a spoločenské akcie školy, plesy študentov, diskotéky, apod.
Blok C - má ubytovaciu kapacitu 999 lôžok s bunkovým systémom 4+3 so spoločným sociálnym zariadením.


Študentský domov Antona Bernoláka pri SPU v Nitre sa nachádza v areály školy, v blízkosti výstaviska Agrokomplex. Ubytovacie priestory sú rozdelené do troch blokov: blok A, B, C.

Blok A - je novopostavená časť, ktorá ma kapacitu 346 študentských lôžok. Ubytovanie bunkovým systémom 2+2 so spoločným sociálnym zariadením.

Blok B, C - je staršia časť, kde ubytovanie je v 2 a 3 lôžkových izbách pričom sociálne zariadenie je spoločné pre celé poschodie jedného bloku. Dvojposteľové izby sú s balkónom.

Zdroj: foto internát Nová Doba SPU - sfeu.uniag.sk, Úrad pre verejné obstarávanie, foto internát Mladosť Nitralive.sk