Južný obchvat otvorili 28.októbra 2011, prvé autá po ňom prešli po 14:00 hod.

46-kilometrový úsek rýchlostnej cesty R1 medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami s názvom PR1BINA má dnes dva roky. Presne toľko uplynulo od slávnostného prestrihnutia pásky v roku 2011. Po rýchlostnej komunikácii, ku ktorej patrí aj neskôr otvorený severný obchvat v Banskej Bystrici doposiaľ prešlo približne 16 miliónov vozidiel. Rýchlostná cesta R1 PR1BINA, ktorá má takmer 52 kilometrov nahradila predtým vyťaženú Zlatomoraveckú cestu a odľahčila centrum Banskej Bystrice o tranzitnú dopravu.

Po dvojročnej výstavbe dňa 28.10.2011 o 10:00 hod. predstavitelia štátu slávnostne prestrihli pásku na R1 pri Stredisku správy a údržby ciest Selenec pri Nitre. Na slávnostnom akte sa zúčastnil Minister dopravy Ján Fígeľ, predseda parlamentu Pavol Hrušovský, podpredseda parlamentu Robert Fico, primátor Nitry Jozef Dvonč a zástupcovia firiem, ktoré sa podieľali na výstavbe R1 PR1BINA. Novú rýchlostnú cestu požehnal nitriansky sídelný biskup Viliam Judák.

"Cesta bola od začiatku vysoko frekventovaná, čo potvrdilo jej prínos pre obyvateľov nielen Nitrianskeho regiónu. Len za prvých 24 hodín po PR1BINE prešlo viac ako 27 tisíc vozidiel", povedal riaditeľ spoločnosti GRANVIA, Eric Genetre.

"Priemerná denná intenzita sa po otvorení Banskobystrického obchvatu ustálila na hodnote približne 20 tisíc vozidiel denne", spresnil Genetre. Spoločnosť GRANVIA kladie veľký dôraz na bezpečnosť a s tým súvisia viaceré aktivity, ktoré koncesionár GRANVIA a prevádzkovateľ Granvia Operation organizujú. Patrí medzi ne dopravné vzdelávanie pre deti a pravidelná akcia Deň bezpečnosti.

O projekte

Rýchlostná cesta R1 PPP Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat, prvý PPP projekt takého rozsahu v histórii Slovenska, je realizovaná na základe Koncesnej zmluvy uzatvorenej medzi Slovenskou republikou, zastúpenou Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a spoločnosťou GRANVIA a.s., ako koncesnou spoločnosťou, ktorej akcionármi sú spoločnosti VINCI Concessions a Meridiam Infrastructure. V rámci tohto PPP projektu má Koncesionár povinnosť zabezpečiť financovanie, projektovanie, výstavbu a nasledujúcu 30-ročnú prevádzku a údržbu štyroch úsekov rýchlostnej cesty R1.

Projekt rýchlostnej cesty R1 (PPP) Nitra - Tekovské Nemce a Banská Bystrica - severný je rozdelený na štyri úseky . Prvé tri úseky Nitra – Selenec, Selenec - Beladice a Beladice - Tekovské Nemce boli odovzdané do predčasného užívania 28. októbra 2011, úsek Banská Bystrica - severný obchvat v júli 2012. Štádium projektovania a výstavby R1 PPP rýchlostnej cesty vykonáva spoločnosť Granvia Construction, s.r.o. (člen skupiny Eurovia CS) ako príslušný subdodávateľ spoločnosti GRANVIA, a.s., zatiaľ čo štádium prevádzky a údržby bude vykonávať spoločnosť Granvia Operation, a.s. (člen skupiny VINCI Concessions) ako subdodávateľ spoločnosti GRANVIA, a.s., pre túto fázu projektu.


Fotogaléria z jazdy po obchvate Nitry

Video: prejazd po celej trase JO Nitry



Južný obchvat Nitry na mape


View Larger Map


Zdroj: Granvia, foto + video Nitralive.sk