Andrej Sitkey - blog o doprave: Úprava križovatky Staničná - Štefánikova

Andrej Sitkey - blog o doprave

Máte otázky k téme doprava? Píšte na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

(Odpovede na otázky uverejníme každý týždeň spolu s novým článkom.)

Vo viacerých diskusných príspevkoch som bol kritizovaný za to, že som nesúhlasil so zriadením cestnej svetelnej signalizácie na križovatke cesty I/64 – ul. Štefánikova a miestnej komunikácie Staničná, napriek skutočnosti, že boli na realizáciu v rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky. Skutočnosť je však taká, že súhlas k zriadeniu svetlenej signalizácie na križovatke Štefánikova – Staničná a Štefánikova – Rázusova bol daný (možno overiť na meste). Mesto stavbu nerealizovalo, pretože rekonštrukcia križovatiek mala byť súčasťou dopravného napojenia projektu Nová Nitra a mala byť financovaná investorom. Mesto tak ušetrilo nemalé prostriedky. Projekt Nová Nitra však stagnoval niekoľko rokov a dopravná situácia na križovatkách sa s narastajúcou intenzitou cestnej premávky zhoršovala. Pre zlepšenie situácie sa vyznačili samostatné pruhy pre ľavé odbočenie do Staničnej a Rázusovej. Tieto opatrenia však nevyriešili problematický výjazd vozidiel zo Staničnej na Štefánikovu. Najmä vodiči autobusov smerujúcich do centra musia riešiť prejazd cez viacero jazdných pruhov, čo je vzhľadom na dĺžku autobusov úkon na hranici bezpečnosti.

Z diskusie s pracovníkom Veolie p. Šimkom vyplynul návrh na zriadenie pruhu pre pripojenie vozidiel zo Staničnej z ľavej strany. Zmena organizácie dopravy si vyžaduje zrušenie ochranného ostrovčeka pre chodcov a zmenu vodorovného dopravného značenia. V priestore križovatky bude z dôvodu zabezpečenia psychologickej istoty vodičov použitá vodiaca koľajnica (vodič idúci z Krškán bude mať istotu, že pri vchádzaní na cestu zo Staničnej bude použitý pripojovací pruh). Okrem uvedeného bude súčasťou zmeny zriadenie samostatného pruhu pre ľavé odbočenie zo Štefánikovej do Družstevnej.

Zmena organizácie je len dočasného charakteru, trvalým riešením bude zriadenie cestnej svetelnej signalizácie v rámci projektu Nová Nitra. Predmetné riešenie by sa malo realizovať po súvislej oprave cesty I/64, ktorá je plánovaná na začiatok mesiaca október.


Úprava križovatky Staničná - Štefánikova nákres

Fotogaléria - Štefánikova ulica

Zdroj: autor Andrej Sitkey pre Nitralive.sk, foto Nitralive.sk