MHD: cestovný poriadok sa zatiaľ nemení, mesto do návrhu zahrnulo aj zmluvnú pokutu pre Arrivu

Súčasne tohto času dopravca ukončuje nábor cca 15-20 vodičov, ktorí po zaškolení budú zaradení do výkonov verejnej dopravy

Mestské zastupiteľstvo v Nitre dnes neschválilo návrh na zmenu cestovného poriadku MAD v meste Nitra. Návrh bol stiahnutí na dopracovanie a bude predložený na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva.

Súčasťou návrhu bola podmienka zapracovať zmluvnú pokutu voči Arrive vo výške 1500€ za každý vynechaný spoj a to formou dodatku k zmluve o výkonoch v mestskej autobusovej doprave mesta Nitry.

Navrhovaná úprava, ktorá nateraz neprešla:

Úprava grafikonu MHD Nitra, október 2017


Primátor mesta Nitry listom zo dňa 18.9.2017 vyzval dopravcu ARRIVA NITRA, a.s. aby v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 259/2017-MZ predložil návrh zmeny cestovného poriadku v termíne do 30.9.2017 a poskytol informácie o rozsahu vynechaných spojoch.

Dopravca na uvedenú výzvu reagoval dňa 30.9.2017 predložením návrhu úpravy platného cestovného poriadku MHD Nitra v dvoch alternatívach – úprava cestovného poriadku v špičke / úprava cestovného poriadku v sedle.

Dňa 6.10.2017 primátor mesta rokoval so zástupcami dopravcu o navrhnutých alternatívach a na základe záverov rokovania bola navrhnutá zmena cestovného poriadku podľa predloženého materiálu.

Zdôvodnenie návrhu zmeny cestovného poriadku zo strany dopravcu (ARRIVA NITRA, a.s.):

Spoločnosť ARRIVA NITRA a.s. ako dopravca na linkách mestskej hromadnej dopravy v Nitre predložila návrh úpravy platného cestovného poriadku v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 259/2017-MZ.

V predmetnom uznesení je uvedená požiadavka navrhnúť zmeny za podmienky zachovania plnej obslužnosti spojov denne v pondelok – piatok v čase od 6:30 do 9:00 a od 12:30 do 16:30. To znamená, že k zrušeniu spojov môže prísť len mimo tohto času, tzn. skoro ráno, v dopoludňajších a vo večerných hodinách. Je pochopiteľné, že predmetnou požiadavkou sa sleduje záujem väčšiny obyvateľstva cestujúceho v čase prepravných špičiek do zamestnania a škôl, či späť. Cestovanie mimo špičky sa týka síce menšieho počtu cestujúcich, no vzhľadom na nižší počet spojov v tomto čase je po zrušení ich časti možnosť alternatívnej voľby výrazne sťažená oproti situácii v čase špičky. Osobný dopad na cestujúceho je tak ťažší.

Dopravca je toho názoru, že relevantnou možnosťou v kontexte aktuálnej situácie s problémami zabezpečenia MHD v štandardnom rozsahu, je aj jej dočasné obmedzenie a redukcia spojov práve v čase špičiek.

Podstatou zmeny je úspora pracovného personálu tým, že na vybraných linkách by bol zavedený dočasný cestovný poriadok. Podľa neho tieto linky premávajú v čase špičiek menej často (majú dlhšie intervaly medzi spojmi), čo priamo súvisí s nižším počtom zadelených vodičov do služieb.

Výsledná podoba dočasného cestovného poriadku by tak predstavovala kombináciu liniek, ktoré premávajú bez zmeny a liniek, ktoré premávajú v obmedzenom režime. Pre zmenené linky by dopravca na zastávkach zverejnil upravené cestovné poriadky, čím by sa odstránil verejnosťou často kritizovaný nesúlad medzi zverejneným a reálnym rozsahom služieb.

Dočasný cestovný poriadok by bol zavedený na linkách 1, 8, 13, 18, 24, 32 a 33. Cestovný poriadok aj v obmedzenej podobe v maximálnej miere zohľadňuje potreby prepravy žiakov a študentov do škôl. Uvedená zmena predstavuje zníženie turnusovej potreby o osem vodičov denne. Ak sa situácia v počte vodičov nebude ďalej zhoršovať, vo väčšine dní táto redukcia postačí na dosiahnutie stavu, kedy linky premávajú podľa zverejnených cestovných poriadkov a nie je nutné na internete zverejňovať neobsadené spoje. Ďalších dvoch vodičov má dopravca ambíciu získať zmenou obehov vozidiel, teda internými opatreniami bez vplyvu na početnosť spojov pre verejnosť, ktoré sú podmienené drobnými úpravami časových polôh spojov (v rozpätí +- 5 minút).

V návrhu sa síce obmedzuje kapacita v čase prepravných špičiek, no obmedzuje sa rovnomerným predĺžením intervalov. Toto je rozdiel oproti v súčasnosti občanmi kritizovanej praxi, kedy vynechávajú vybrané spoje, čím sa vo frekvencii spojov prejavujú nepravidelnosti (dva nezrušené spoje idú krátko po sebe, následne vynechaním jedného spoja vznikne jednorazovo veľká pauza – pri alternatíve 1 je síce celkový počet spojov stále nižší, ale sú rozvrhnuté rovnomerne).

Súčasne tohto času dopravca ukončuje nábor cca 15-20 vodičov, ktorí po zaškolení budú zaradení do výkonov verejnej dopravy. Dopravca predpokladá ustálenie personálneho zabezpečenia do konca roku 2017. Následne by sa tak pristúpilo k ukončeniu dočasného obmedzeného režimu spojov a prechodu na štandardný rozsah obslužnosti.Zdroj: Nitra.sk / Materiál na rokovanie do zastupieľstva č.1197/2017, "Návrh na zmenu cestovného poriadku MAD v meste Nitra"Komentáre  

+10 # johnnysp29 2017-10-12 17:17
Na internete stále viac čítam o arogancii vodičov atď.
Čoraz viac som presvedčený že dopravcu treba jednoznačne vymeniť, rovnako aj primátora :-)
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-4 # Dzungalo 99 2017-10-13 12:54
Arogantnych vodicov v oosobnych autach ste dufam mysleli?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+16 # Mirec Nitra 2017-10-12 18:29
V prvom rade už konečne treba vymeniť tohto skorumpovaného primátora a potom uvidíte ako začnú autobusy rýchlo premávať keď im budú hroziť reálne sankcie. Mimochodom návrh nášho priblblého primátora ako riešiť tento stav bolo dať ešte viac peňazí Arrive. Ten istý debil sa snažil pred časom zakázať Regiojet aby pomohol svojim ľuďom v Turancare a Arrive a neboli tak nútení znižovať lukratívne cestovné do Blavy. Veď prečo platit 2€ keď to ide aj za 6€, aspoň bude viac na všimné, že?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+6 # antiDvonc 2017-10-12 21:34
V Bratislave dopravny podnik ponuka okrem lepsieho platu aj moznost spravit si vodicak na autobusy a zaplati to podnik. V Nitre nic, este aj ten vodicak si musi zaujemca zaplatit sam, ak si ho chce dorobit. A nizky plat... To ma byt akoze podpora a motivacia pri nabore??
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+3 # CT vlny 2017-10-15 21:11
Ťažko sa bude Arrive šlapať na krk, keď sa pobrali tučné provízie.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # Eva 2017-10-16 14:40
Neviem či mám pravdu, ak nie opravte ma .V sume môjho predplatenom cestovnom lístku si dopravca zakalkuloval denné vypravenie xy liniek, ktoré môžem využívať, ale on takto už cca 3-4 mesiace na mne zarába, pretože vypraví o niekoľko dosť spojov menej, tým šetrí na PHM, opravách, amortizácii, mzdách, odvodoch... Nemala by mať o toto záujem aj obchodná inšpekcia? Veď niečo verejne sľúbil, dôkaz je cestovný poriadok,a na strane druhej denne aktualizuje nevypravené linky bez známok nejakých kompenzácií pre verejnosť, ktorá mu v dobrej viere dopredu zaplatila prepravu.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť