Mesto Nitra si zoberie úver na financovanie investičných akcií v roku 2017

+ zoznam investičných akcií

Úver do výšky 4 milióny eur si zoberie Mesto Nitra na financovanie investičných akcií v roku 2017. Schválili to poslanci na dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre. Úver predpokladá mesto vyčerpať do polovice roka 2018, obdobie splácania úveru je 60 mesiacov od 1/2018 – posledná splátka v 12/2022.

Poznámka: Mesto Nitra hospodárilo za rok 2016 s prebytkom spolu 4.230.129,53 eur. Aj napriek tomu zaťažujeme rozpočet úvermi. Rozpočet každoročne rastie, na stave mesta to však nevidno. Kam idú peniaze?

Investičné akcie

¨ * Realizácia investičných akcií nemusí prebehnúť v roku 2017 v dôsledku časovej náročnosti ich prípravy

- MŠ Dobšinského Nitra - dofinancovanie,
- Kanalizácia - Zobor, Krškany, Šúdol + vnútroblokové v zlom stave,
- Cintorín Chrenová II.etapa,
- BD Súľovská – výstavba bytov,
- Miestna komunikácia Wilsonova ulica II.etapa


- MŠ Okružná - rozšírenie
- SO MK Chmeľová II.etapa
- Obnova MŠ Topoľová
- Oprava pešej lávky nad Železničnou stanicou
- Oprava mostu pri kompostárni
- Športová hala Hlboká
- Multifunkčná hala Diely
- ZŠ Kniežaťa Pribinu – odvodnenie a okapový chodník
- MŠ Párovská – stavebnotechnické úpravy interiérov vrátane vybavenia
- MŠ Alexyho – obnova hospodárskeho pavilónu na výchovný proces vrátane vybavenia
- KC Zobor – stavebnotechnické úpravy
- ZŠ Nábrežie mládeže – rekonštrukcia bežeckej dráhy
- Parkovisko Považská ul. I.etapa – úver II
- Oprava budovy MsÚ
- Opravy školských budov
- Opravy chodníkov a spevnených plôch
- PD rekonštrukcia kanalizácie Za Ferenitkou č.23-25
- Rekonštrukcia kanalizácie Za Ferenitkou č.23-25
- SO chodníka Remeselnícka
- Projektová dokumentácia chodník „stará“ Jarocká
- Vybudovanie T – odbočiska na parkovisku pri BD Kmeťova 16
- Odvodnenie chodníka a brehu Kmeťova 10–12
- SO chodník LipaZdroj: Nitralive.sk, Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2017Komentáre  

+2 # Pavol Obertáš 2017-05-18 19:59
KC Zobor – stavebnotechnic ké úpravy????

Krása poslanci si rozhadzujú peniaze kade tade pekne super takže málo bolo 1 269 069,18 EUR ešte sa tam teda naleje super :

http://obertas.sk/kulturne-centrum-zobor-predrazeny-kulturny-stanok-a-jeho-vyuzitie/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť