Na Chrenovej pri rieke Nitra plánuje mesto Nitra vybudovať voľnočasový areál. Tento zámer doteraz mesto prezentovalo pod názvom "Skatepark Chrenová". Na projektovú dokumentáciu vyčlenilo mesto 40-tisíc eur a na realizáciu 210-tisíc eur. Tieto sumy sú uvedené v našom článku o úvere v hodnote 9-miliónov eur, ktorý si mesto zobralo v minulom roku.

V zozname investícií sa spomína aj Skatepark Centrum Diely - pôjde o dotvorenie areálu existujúceho skateparku v hodnote 280-tisíc eur + 20-tisíc eur projektová dokumentácia.

V zápisnici posledného zasadnutia výboru mestské časti Chrenová sa hovorí nielen o skateparku, ale o voľnočasovom areáli, ktorý by slúžil aj pre športy ako basketbal, telocvik, kolieskové športy. Chýbať by nemali prvky mestského mobiliáru.

Pozemok patrí Rímskokatolíckej cirkvi.

Výbor mestskej časti Chrenová prerokoval zámer a odporúča jeho umiestnenie za podmienok dodržania majetkového vysporiadania s ohľadom na vlastnícke pomery a riešenie statickej dopravy.


Kde by sa mal areál nachádzať?

Ide o pozemok na Nábreží mládeže pri rieke Nitra, kde sa nachádza trávnatá plocha. Viac napovedia fotografie nižšie.

Skatepark Chrenová, lokalita Skatepark Chrenová, lokalita Skatepark Chrenová, lokalita


Vizualizácia

Skatepark Chrenová, vizualizáciaZdroj: Nitralive.sk