NITRA 16.februára 2008 - Dostavba hypermarketu Tesco pokračuje. Prinášame Vám aktuálnu fotogalériu


Objekt obchodnej zóny
sa nachádza južne od ulice Bratislavská, ktorá privádza dopravu zo smeru Bratislava do centra mesta. Parkovisko, situované južne a juhovýchodne okolo objektu zóny, je prístupné cez križovatky z ulice Bratislavská na severovýchode a z ulice Štúrova na juhovýchode. Pre zásobovanie areálu bude využívaný jestvujúci príjazd z ulice Bratislavská, ktorý bude prepojený s novo navrhovaným príjazdom z ulice Štúrova.

Súčasný účel obchodného centra, predaj potravinového a nepotravinového tovaru, zostane zachovaný so všetkými súvisiacimi prevádzkami. Dostavba obchodnej zóny bude mať obchodné využitie, s väčším rozsahom špecializovaného tovaru, ponúkaný prostredníctvom obchodných jednotiek. Predpokladaný predaj nevyžaduje náročné prevádzkové zázemie. Súčasťou zóny budú aj plochy pre občerstvenie zákazníkov.


Zastavaná plocha

jestvujúci objekt Tesco: 12 960 m2
SO 02 - ASKO: 5 992 m2
Galéria a mail: 8 590 m2
Obchodná zóna celkom: 51 330 m2

Celkový obostavaný priestor

jestvujúci objekt Tesco: 115 100 m3
SO02 – ASKO: 65 172 m3
Galéria a mail: 60 613 m3
Obchodná zóna celkom: 240 885 m3

Počet parkovacích miest: 930 miest

Začiatok výstavby 

SO 01 – obchodná zóna: 05/2007

Termín ukončenia výstavby

SO 01 – obchodná zóna: 2Q 2008

Fotogaléria