Aktuálne informácie z výstavby cyklotrás v Nitre a plány v blízkej budúcnosti.

V roku 2019 boli dokončené 4 cyklotrasy, ktoré realizovalo Mesto Nitra, s ich výstavbou sa začalo v októbri 2018:

- Chrenová Tr. A. Hlinku - Dlhá ulica
- Wilsonovo nábrežie - Univerzitný most - Mostná ul. - Mestský park na Sihoti
- Klokočina - Borina – Hollého ul. – AS Nitra
- cyklistický chodník Nitra – Vráble, I. a II. etapa


V roku 2019 bola dokončená aj I. etapa cyklotrasy, ktorá v budúcnosti spojí Nitru s Komárnom. Jej názov je Ponitrianska cyklomagistrála a I. etapa bola postavená v úseku Krškany - Čechynce a investorom je Nitriansky samosprávny kraj.

- Cyklotrasa Krškany - Čechynce - I. etapa

Nakoľko sa na internete šíria informácie o výstavbe cyklotrasy aj na opačnom ľavom brehu pri Čechynciach a tiež na pravom brehu ďalej smer Malý Cetín, upozorňujem, že sa nejedná o cyklotrasu. Povodie Váhu tu realizuje protipovodňové opatrenia. Viď foto.

Cyklotrasa Krškany - Čechynce - I. etapa Cyklotrasa Krškany - Čechynce - I. etapa


Verejné obstarávanie bol zrušené, prebieha ex-ante kontrola pred začiatkom nového obstarávania - kontrolu vykonáva riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program - začiatok výstavby jar 2020?

- Park Sihoť - Dražovce
- cyklotrasa Mlynárce – Diely – KlokočinaVerejné obstarávanie ukončené, prebieha ex-post kontrola - kontrola po podpise zmluvy, ktorú vykonáva riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program:

- Cyklolávka cez rieku Nitra - Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže pri SPU Nitra - výstavbu odhadujem na jar 2020
- Autobusová stanica Nitra - ulica ČSA (Štúrova)Nová cyklotrasa, ktorú sme zatiaľ nemali zverejnenú

Ide o úsek, ktorý začína na Dolnozoborskej ulici pri pešom moste/nadjazde spájajúcom Sihoť so Zoborom, pokračuje po Kláštorskej ulici a koncí pri Liečebnom ústave Zobor. V cyklomape je zaznačená žltou farbou. Realizácia pravdepodobne jar-leto 2020.


Aktuálne dotácie na cyklodopravu

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo na predkladanie žiadostí na nasledujúce výzvy:

Výzva A - Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry
Výzva C1 - Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry
Výzva C2 - Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry - zariadenia a opatrenia (odstavné zariadenia pre bicykle)

MDV SR vyčlenilo v roku 2019 na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky kapitálové výdavky celkovo vo výške 6 000 000 €. Termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií je 31. októbra 2019.Mapa - cyklotrasy v Nitre

* existujúce úseky cyklotrás v Nitre - modrá farba

* cyklotrasa Nitra - Dražovce - tmavozelená farba
* cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina - zelená farba
* cyklotrasa cyklolávka Kalvária - Chrenová - Nábrežie mládeže - červená farba
* cyklotrasa cyklolávka Kalvária - Chrenová - Akademická - Tr.A.Hlinku - ružová farba
* cyklotrasa Zobor - Liečebný ústav - žltá farba
* cyklotrasa AS Nitra - ČSA - červená farba

* Chodník na Hviezdoslavovej ulici na Klokočine nie je značenou cyklotrasou, chýba tu dopravné značenie
* Cyklotrasa Univerzitný most - Chalupkova ulica neexistuje
* Cyklotrasa medzi ulicou B.Slančíkovej a Tr.A.Hlinku smer Mlyny neexistuje - je tam parkovisko s rampou

Zdroj: Nitralive.sk, foto Nitralive.sk