Aktualizované: 4. júna 2019 o 11:28 hod.: doplnené fotografie z príprav stavby + pár foto navyše

Univerzitný most Nitra, máj 2019 Univerzitný most Nitra, máj 2019 Univerzitný most Nitra, máj 2019 Univerzitný most Nitra, máj 2019 Univerzitný most Nitra, máj 2019 Univerzitný most Nitra, máj 2019 Univerzitný most Nitra, máj 2019 Univerzitný most Nitra, máj 2019 Univerzitný most Nitra, máj 2019 Univerzitný most Nitra, máj 2019 Univerzitný most Nitra, máj 2019 Univerzitný most Nitra, máj 2019 Univerzitný most Nitra, máj 2019

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Oprava Univerzitného mosta je za dverami. Od 27. mája 2019 si zhotoviteľ stavby, ktorým je firma Strabag, začať pripravovať zariadenie staveniska.

V praxi to znamená, že v okolí rieky pri moste vznikne oplotenie a pribudnú tu unimobunky pre robotníkov, ktorí sa tak začnú pripravovať na samotnú rekonštrukciu celého mosta.

Hoci oprava mosta negatívne zasiahne do bežného fungovania Nitry, urobiť sa konečne musí. Most funguje už od šesťdesiatych rokov minulého storočia a za viac ako pol storočie sa na ňom robili iba kozmetické zásahy. Teraz sa bude rekonštruovať kompletne a vymeniť sa na ňom musí všetko, vrátane ložísk.


Uzávierka len čiastočná

Most počas rekonštrukcie uzavrú tak, aby vždy ostala jedná strana s dvoma pruhmi prejazdná. Jazdiť sa však po ňom bude jednosmerne – najmenej tri mesiace po jednej polovici mosta a potom rovnaké obdobie po druhej strane. Doprava tu teda bude obmedzená aspoň na pol roka. Pôvodne sa počítalo s úplnou uzávierkou mosta po dobu 2 týždňov.


Obchádzkové trasy

Informáciu o obchádzkových trasách ešte prinesieme, v projekte boli trasy navrhnuté, situácia sa pravdepodobne zmenila. V každom prípade má Nitra k dispozícii už len 2 mosty, na výber moc nie je.

Nitru čakajú ťažké časy, počas výstav nastane peklo. Situácii nepomáha tranzit, ktorý jazdí cez centrum.

_______________________________________________________________________________________________________

Po rokoch čakania sa Univerzitný most v Nitre teda dočká rekonštrukcie. Vo februári 2019 nadobudla zmluva zo zhotoviteľom účinnosť, odvtedy čakáme na začiatok prác. Zhotoviteľom je skupina dodávateľov Strabag PaIS, Strabag a INPEK Holding. Zakázka má hodnotu 2 244 405,79€ s DPH. Práce majú podľa zmluvy trvať 18 mesiacov.

Minulý rok bol na moste vymenený asfalt - výmena prebehla od 7. do 9. septembra. V priebehu roka som informoval o tom, že rekonštrukcia bude možná až na jar 2019.

Zámer rekonštruovať most trvá od roku 2012. Do roku 2019 prebehlo niekoľko verejných obstarávaní, dve boli zrušené.

Univerzitný most je v zlom technickom stave a už niekoľko rokov čaká na rekonštrukciu. Na moste sú trvalo umiestnené dopravné značky obmedzujúce rýchlosť na maximálne 40 km/h. Posledná rekonštrukcia mosta prebehla koncom sedemdesiatych rokov. Porušené sú chodníky, na vozovke sa nachádzajú výtlky a trhliny. Nosná konštrukcia sa skladá z 2 častí: stredná staršia časť bola realizovaná v roku 1964 v rámci pôvodného mosta a krajné časti pripojené pri rekonštrukcii a rozšírení mosta je z roku 1979.Zdroj: Nitralive.sk, Mesto Nitra