Aktualizácia

Od nedele je cesta znovu prejazdná obojsmerne vo vyhradených časoch tak ako to bolo doteraz + semafór je opäť funkčný. Zákaz vjazdu smer Zobor je od 05:00 do 09:00 hod., zákaz vjazdu do mesta je od 14:00 do 18:00 hod., alebo v čase poruchy signalizácia.

Pôvodný text

V súvislosti s výstavbou polyfunkčného centra Promenada living park bol v týchto dňoch uzatvorený podjazd popod rýchlostnú cestu R1, ktorý prepája mestské časti Zobor a Staré mesto. V smere od okružnej križovatky je osadená dopravná značka, ktorá zakazuje vjazd všetkým vozidlám okrem vozidiel stavby. V smere od Zobora je umiestnená dopravná značka, ktorá zakazuje vjazd všetkých vozidlám, cesta je od vjazdu do súkromnej bezpečnostnej agentúry jednosmerná. Zoborčania tak prichádzajú o napojenie, ktoré od roku 2010 odľahčovalo kruhový objazd pod Zoborom. V rámci napojenia obchodného centra sa ráta s využitím podjazdu, ale premávka zostane len jednosmerná v smere zo Zobora do centra. Cestná svetelná signalizácie bude nefunkčná.

V súčasnosti zostali Zoborčanom dve možnosti ako sa dostať do centra mesta a to cez Dobšinského ulicu alebo cez napojenie na Drážovskej ceste. Niekoľko rokov sa spomínajú dve možnosti nového napojenia Zobora. Prvou je vybudovanie dopravného prepojenia ulíc Jelenecká a Chrenovská cez kasárne. Druhou možnosťou je prepojenie Jeleneckej a Zlatomoraveckej cesty. Obe možnosti sú v štádiu zámeru.

Okrem nových napojení sa spomína rozšírenie Dobšinského ulice a úprava križovatky pod Zoborom. Na tejto križovatke bola v roku 2008 realizovaná zmena organizácie dopravy, kedy boli vypnuté semafory a bola zavedená organizácia dopravy typická pre kruhový objazd. Zmena mala mať dočasný charakter, do piatich rokov mala Slovenská správa ciest vybudovať novú križovatku. Ako to dopadlo nakoniec dobre vieme.


Nákres cestnej siete po dostavbe Living parku (pre zväčšenie klikni na foto)

Podjazd na Zobor uzavreli, po dostavbe Living parku bude jednosmerný


Aktuálne foto

Podjazd na Zobor uzavreli, po dostavbe Living parku bude jednosmerný Podjazd na Zobor uzavreli, po dostavbe Living parku bude jednosmerný Podjazd na Zobor uzavreli, po dostavbe Living parku bude jednosmerný Podjazd na Zobor uzavreli, po dostavbe Living parku bude jednosmerný Podjazd na Zobor uzavreli, po dostavbe Living parku bude jednosmerný Podjazd na Zobor uzavreli, po dostavbe Living parku bude jednosmerný


Pohľad z vtáčej perspektívy

Podjazd na Zobor uzavreli, po dostavbe Living parku bude jednosmerný Podjazd na Zobor uzavreli, po dostavbe Living parku bude jednosmernýZdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk