V priebehu roka 2017 som písal o nových cyklotrasách, ktoré plánuje Mesto Nitra vybudovať. Na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v minulom roku bol mestskými poslancami podporený návrh k dobudovaniu cyklistickej infraštruktúry v Nitre na cyklodopravné účely. Poslanci schválili zapojenie mesta v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) k doplneniu cyklotrás v piatich nových úsekoch.

Prebieha nové verejné obstarávanie

Cyklotrasy majú stavebné povolenie, verejné obstarávanie (VO), ktoré prebehlo už minulý rok, bolo však zrušené a s ním aj zmluvy s dodávateľmi prác. "Dôvodom bolo zistenie, že verejné obstarávanie neobsahuje všetky položky stavebných prác, ktore vyplývali z projektových dokumentácií k cyklotrasam. Riadiaci orgán mal názor, že pri audite EÚ by tieto práce mohli byť označené ako neoprávnené a neboli by mestu preplatené," informoval ma prednosta Igor Kršiak. Pôvodné verejné obstarávanie prebehlo cez Nitriansku investičnú, nové obstarávanie prebehne individuálnou formou podľa zákona o VO.

Začiatok prác na jeseň

Predpokladané ukončenie VO a začiatok stavebných prác na nových úsekoch cyklotrás je 3. štvrťrok 2018.


5 nových cyklotrás

- cyklolávka cez rieku Nitra - Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže pri SPU Nitra v sume 1 287 303,78€ s DPH
- cyklotrasa Chrenová Tr. A. Hlinku - Dlhá ulica v sume 332 376,20€ s DPH
- cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - Univerzitný most - Mostná ul. - Mestský park na Sihoti v sume 426 945,97€ s DPH
- cyklotrasa Klokočina - Borina – Hollého ul. – AS Nitra v sume 522 014,84€ s DPH
- cyklistický chodník Nitra – Vráble, I. a II. etapa v sume 1 938 317€ s DPHMapa - cyklotrasy v Nitre

* existujúce úseky cyklotrás v Nitre - modrá farba
* cyklotrasa Nitra - Dražovce - tmavozelená farba
* cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina - zelená farba
* cyklotrasa cyklolávka Kalvária - Chrenová - Nábrežie mládeže - červená farba
* cyklotrasa cyklolávka Kalvária - Chrenová - Akademická - Tr.A.Hlinku - ružová farba
* cyklotrasa Tr.A.Hlinku - Dlhá - zelená farba
* cyklotrasa Dolnočermánska - AS Nitra - žltá farba

* chodník na Hviezdoslavovej ulici na Klokočine nie je cyklotrasa aj keď sa chybne uvádza
* cyklotrasa Univerzitný most - Chalupkova ulica neexistuje
* cyklotrasa z ulice B.Slančíkovej na Tr.A.Hlinku smer Mlyny neexistuje - je tam parkovisko

Zdroj: Nitralive.sk