06:23: križovatka otvorená.

00:14 hod.: Križovatka zostáva uzatvorená aj po polnoci.

23:55 hod.: Prebudovaný kriuhový objazd na strane PP Sever je plne osvetlený, vozovku upravujú posýpače nakoľko je zľadovatelá, teplomer ukazuje -2°C.

Jedno z ramien križovatky zostane uzatvorené (vpravo dole na foto č.3) až do ukončenia výstavby komunikácie, ktorá obíde závod Foxconn a popri rieke Nitra areál Jaguar Land Rover, medzi Čakajovcami a Dražovcami sa napojí na cestu I/64.

Turbo-okružná križovatka PP Sever Nitra Turbo-okružná križovatka PP Sever Nitra Turbo-okružná križovatka PP Sever Nitra Turbo-okružná križovatka PP Sever Nitra
Pôvodný text:

Križovatku Nitra-Sever, ktorá napája Priemyselný park Sever na rýchlostnú cestu R1A po 2 mesiacoch otvoria. Ako nás dnes informovala hovorkyňa Ministerstva dopravy SR, upravený diaľničný privádzač bude daný do predčasného užívania / otvorený pre verejnosť dnes, vo večerných hodinách, s plným obojstranným prístupom, t.j. z Trnavy aj z Nitry. Zároveň začala kolaudácia, kde predpokladáme ukončenie procesu a odovzdanie objektov do užívania príslušným správcom sietí, mestu Nitra a NDS do 03/2018.

Zvyšné časti cestnej infraštruktúry plánujú odovzdávať postupne v nasledujúcom poradí:

- Cesta pri rieke Nitra vrátane protihlukových stien – cesta bude otvorená pre verejnosť do 03/2018, v prípade priaznivých klimatických podmienok je možné sprístupnenie cesty ešte pred zimnou stavebnou uzáverou
- Obchvat Dražoviec vrátane protihlukových stien – obchvat bude stavebne dokončený do polovice roka 2018, otvorenie pre verejnosť plánujeme najneskôr v druhej polovici roka 2018
- Celkové ukončenie výstavby cestnej infraštruktúry – do konca roka 2018

15. novembra o 00:15 bola križovatka uzatvorená v smere z R1a (osadená značka "Zákaz vjazdu", zo strany PP Sever však bola prejazdná. Na križovatke Dolné Hony - Na Pasienkoch sa nachádzala len značka "Slepá ulica", značka "Zákaz vjazdu" tu však absentuje. Vodiči jazdia aj napriek tomu cez stavbu.


A takto vyzerá nová turbo-okružná križovatka, 15. november 2017

Turbo-okružná križovatka PP Sever Nitra Turbo-okružná križovatka PP Sever Nitra Turbo-okružná križovatka PP Sever Nitra Turbo-okružná križovatka PP Sever Nitra Turbo-okružná križovatka PP Sever Nitra Turbo-okružná križovatka PP Sever Nitra Turbo-okružná križovatka PP Sever Nitra Turbo-okružná križovatka PP Sever Nitra Turbo-okružná križovatka PP Sever Nitra


Dôvodom uzávierky bolo prebudovanie okružnej križovatky na turbo-okružnú križovatku, pribudlo nové napojenie na komunikáciu, ktorá vedie popri rieke Nitra okolo areálu JLR. Do kruhového objazdu budú vchádzať 2 jazdné pruhy. Vzhľad novej križovatky Vám ukážeme na fotografiách - článok budeme aktualizovať.

Nové napojenie z R1A na PP Sever (v smere z TT) otvárali s meškaním len tento rok 28. marca, križovatku si teda vodiči neužili.


Nákres budúcich ciest v PP Sever a Strategickom parku (JLR)

Nová križovatka je znázornená vpravo, na ňu sa pripája cesta, ktorá vedie okolo závodu Foxconn, pokračuje okolo závodu JLR a napája sa na cestu I/64 medzi Dražovcami a Čakajovcami.

JLR Nitra - cestyZdroj: Nitralive.sk, ext