Na ulici Ľ.Okánika na sídlisku Chrenová opravia cestu a pribudne aj nový chodník. Práce sa začali 14.8. a ukončené by mali byť do 13.9.2017. Cesta bola dnes z oboch strán uzatvorená.

Zakázku vyhrala spoločnosť EUROVIA SK a.s., cena za zhotovenie diela predstavuje sumu 148 487,03€ s DPH.


Rekonštrukcia cesty

Cesta bude zrekonštruovaná od križovatky s ulicou Nábrežie mládeže po výškový panelák pri potravinách. Najviac poškodená časť ulice Ľ.Okánika, v úseku od potravín po pohostinstvo U námorníka / križovatka s Tr.A.Hlinku, opravená nebude. Dovolím si tvrdiť, že opäť raz nepremyslená investícia zo strany zodpovedných - uvedená rekonštrukcia bola požadovaná príslušným Výborom mestskej časti č.7 a bola schválená mestským zastupiteľstvom.

Som zvedavý, ako sa popasujú s rekonštrukciou cesty, zmluva uvádza odfrézovanie 5cm z povrchu a nahradenie novým asfaltom. Na viacerých miestach je však cesta prelomená a výtlky sú hlbšie.


Nový chodník

Súbežne s cestou pribudne nový bezbaríérový chodník zo sivej Klasiko dlažby, ktorý bude výškovo oddelený od cesty. Súčasťou budú prvky/dlažobné kocky pre nevidiacich. Chodník je podľa môjho názoru na tejto ulici potrebný, v prípade obytnej zóny po technickej stránke zbytočný. V obytnej zóne totižto chodci smú využívať cestu v celej jej šírke, vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h a je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. Rovnako sú chodci povinní umožniť vozidlám jazdu. O obytných zónach sa napríklad nemaľujú ani priechody pre chodcov. Dodržiavajú vodiči na Ľ.Okánika rýchlosť 20km/h? Väčšina asi nie...

Rekonštrukcia Ľ.Okánika, Nitra


Zaznačený úsek v mape, ktorý prechádza rekonštrukciou + nový chodník

Rekonštrukcia Ľ.Okánika, Nitra


Pouličné osvetlenie bude preložené

Rekonštrukcia Ľ.Okánika, Nitra


Najhoršia časť ulice opravená nebude - parkovisko pri obchode a zvyšok ulice smer Tr.A.Hlinku

Rekonštrukcia Ľ.Okánika, Nitra
Rekonštrukcia Ľ.Okánika, Nitra
Rekonštrukcia Ľ.Okánika, Nitra


Priľahlé cesty tiež nevyzerajú najlepšie

Rekonštrukcia Ľ.Okánika, Nitra

Fotogaléria

Rekonštrukcia Ľ.Okánika, Nitra Rekonštrukcia Ľ.Okánika, Nitra Rekonštrukcia Ľ.Okánika, Nitra Rekonštrukcia Ľ.Okánika, Nitra Rekonštrukcia Ľ.Okánika, Nitra Rekonštrukcia Ľ.Okánika, Nitra Rekonštrukcia Ľ.Okánika, Nitra Rekonštrukcia Ľ.Okánika, Nitra Rekonštrukcia Ľ.Okánika, Nitra Rekonštrukcia Ľ.Okánika, Nitra Rekonštrukcia Ľ.Okánika, Nitra Rekonštrukcia Ľ.Okánika, Nitra Rekonštrukcia Ľ.Okánika, Nitra Rekonštrukcia Ľ.Okánika, Nitra Rekonštrukcia Ľ.Okánika, Nitra Rekonštrukcia Ľ.Okánika, Nitra Rekonštrukcia Ľ.Okánika, Nitra Rekonštrukcia Ľ.Okánika, Nitra Rekonštrukcia Ľ.Okánika, Nitra Rekonštrukcia Ľ.Okánika, NitraZdroj: Nitralive.sk