Aktualizované: 13. február 2021

Od nášho prvého článku o zámere výstavby obojstranného odpočívadla na R1 pri Pohraniciach sa veľa neudialo - na oboch stranách prebehli zemné práce, k samotnej výstavbe však zatiaľ neprišlo. Na webstránke EIA enviroportal.sk sa v novembri 2020 objavil zámer "Dobudovanie ČS PHM na obojstrannom odpočívadle Pohranice pri Rýchlostnej ceste R1". Dôvodom bolo, že v pôvodnom zámere boli čerpacie stanice len spomenuté, neboli však súčasťou projektu.

Účelom zmeny navrhovanej činnosti je vybudovanie objektov čerpacích staníc spoločnosti Slovnaft. Na každej čerpacej stanici bude stojan pre 8x osobné a 2x nákladné automobily a tiež miesta pre nabíjanie elektromobilov.

Pre elektromobily budú vyhradené vždy 2 parkovacie miesta s dobíjaním typu superchanger 50 kW ako aj zásuvkovými skriňami pre prípadné nabíjanie cez zásuvky.


Pôvodný text z roku 2016

Na rýchlostnej ceste R1 pri Nitre v katastri obce Pohranice by malo pribudnúť obojstranné odpočívadlo. Súčasťou odpočívadiel by mala byť čerpacia stanica pohonných hmôt, reštaurácia a parkoviská pre kamióny, ktoré budú zásobovať závod Jaguar Land Rover. V druhej etape sa uvažuje aj s ich prepojením, čim sa vytvorí možnosť otáčania vozidiel do protismeru. Začiatok výstavby sa predpokladá v roku 2017 a ukončenie v roku 2018.

Na obidvoch odpočívadlách bude vyčlenená plocha pre vybudovanie motorestu, čerpacích staníc a nabíjacích staníc pre elektromobily.

Počet parkovacích miest bude nasledovný: 50 miest pre osobné vozidlá, 50 pre nákladné vozidlá, 8 pre autobusy a 2 miesta pre karavany.

Zámer výstavby odpočívadiel vychádza z Koncepcie rozmiestnenia odpočívadiel na diaľniciach a rýchlostných cestách na Slovensku.


Vizualizácia (ilustračná)

Odpočívadlo Pohranice


Nákres oboch odpočívadiel

Odpočívadlo PohraniceLokalizácia na mape
Zdroj: Nitralive.sk, eia enviroportál