Od 1. apríla 2019 bude uzatvorený chodník na Štúrovej ulici v úseku výstavby projektu Tabáň. Dôvodom uzávery je bezpečnosť chodcov v predmetnom rizikovom úseku popri stavbe, a to kvôli pohybu stavebných strojov a presunu stavebných materiálov pri realizácii nadzemných konštrukcií stavby a vonkajších spevnených plôch. Uzávera potrvá až do ukončenia výstavby.

Obchádzka po opačnej strane ulice

Uzávera bude vyznačená informačnými tabuľami rozmiestnenými v okolí stavby tak, aby boli chodci dostatočne informovaní a nasmerovaní na prechody pre chodcov, cez ktoré tento úsek pohodlne obídu.

O uzávierke nás dnes informovala Proxenta - investor stavby.

Tabáň Nitra