Redakcia Nitralive.sk praje všetkých čitateľom, prispievateľom, partnerom a všetkým ľuďom dobrej vôle úspešný štart do Nového roka 2018, veľa zdravia, lásky a porozumenia.

Nitra Silvester 2011