Výstava fotografií mladej poľskej fotografky v novej galérii "Trafačka" v Nitre


Miesto konania:
Fotogaléria Trafačka, budova Pardonu, Janka Kráľa 65, Nitra

Dňa 25. júna 2010 o 18:00 hod. sa uskutoční otvorenie výstavy fotografií mladej poľskej fotografky Doroty Sitnik. Prezentovaná bude kolekcia 13 veľkoformátových fotografií. Výstava potrvá do 9. júla. Všetkých srdečne pozývame.

Informácie o autorke:
Dorota Sitnik (1981) absolvovala v roku 2007 univerzitu v Zielonej Góre, kde dosiahla magisterský titul v odbore umenia so zameraním na fotografiu. V roku 2004 vyštudovala WSF Akadémiu fotografie vo Vroclavi. Je členkou Asociácie poľských umeleckých fotografov. Pracuje s rozmanitou škálou médií, vrátane fotografie, kresby a grafického dizajnu. V súčasnosti sa špecializuje na inscenovanú fotografiu a portrét. Doteraz vystavovala v Poľsku, Čechách a nedávno v Leviciach v rámci 3. medzinárodného fotografického festivalu „Dni fotografie“.

Dorota Sitnik plagát

Fotogaléria Trafačka sa nachádza v zrekonštruovanej budove  bývalej transformátorovej stanice a je novým priestorom pre fotografiu. Galériu založil nitriansky fotograf František Kolář. Jej ambíciou je poskytnúť výstavný priestor významným protagonistom fotografického umenia a tiež otvoriť dvere súčasným talentovaným fotografom, ktorým učarila fotografia. Výstavný priestor v prízemí trafostanice je myšlienkovo prepojený s podkrovím budovy, kde sa nachádza ateliér. V ňom  sa už v súčasnej dobe konajú vzdelávacie kurzy v odbore fotografia. Výstavy, kurzy, workshopy, semináre sú hlavným smerovaním fotogalérie.

Viac informácií o výstave, autorke a fotogalérii Trafačka nájdete na www.trafacka.sk