NITRA 26. septembra 2008 - Koniec septembra patrí už po dvadsiaty deviaty raz oslave cestovania a všetkých cestovateľských vášní ľudí na celom svete

Deň 27. september je vyhlásený za Svetový deň cestovného ruchu /World Tourism Day – WTD/. Tento dátum je dňom prijatia základných stanov Svetovej organizácie cestovného ruchu /UNWTO/, ako celosvetovo najdôležitejšej organizácie cestovného ruchu, ktorá pôsobí pod patronátom OSN. Jej úlohou je predovšetkým podpora a propagácia významu turizmu v svetovom meradle. 27. september je tiež zvolený symbolicky, pretože práve v tento deň sa súčasne končí hlavná turistická sezóna na severnej pologuli a zároveň sa oficiálne začína na tej južnej.

Každoročne sa oslavy Svetového dňa cestovného ruchu nesú v duchu zvolenej témy, ktorá je práve aktuálna a priamo či nepriamo sa týka aj oblasti cestovného ruchu. Na rok 2008 je hlavná téma nanajvýš aktuálna a znie „Turizmom proti klimatickým zmenám“. Klimatické zmeny ako globálny problém môžu byť eliminované za pomoci turizmu rôzne. Napríklad zainteresovaní môžu prispieť k znižovaniu skleníkového efektu využívaním efektívnych energetických zdrojov. Významnou úlohou turizmu v tomto smere je aj získavanie finančných prostriedkov pre rozvojové krajiny. Hosťujúcou krajinou je každý rok štát, ktorého sa vyhlásená téma bezprostredne dotýka. Tento rok je ňou juhoamerické Peru. V Peru miznú pôvodné dažďové pralesy závratnou rýchlosťou a ich úbytok nepriaznivo ovplyvňuje klimatické zmeny na celom svete. Informovanie o možnosti, ako môže každý z nás prispieť k riešeniu tohto problému má zásadný význam pre celosvetovú kampaň v boji za záchranu našej planéty. UNWTO v rámci tejto kampane vyhlásila súťaž o najlepšiu fotografiu, ktorá súvisí s danou témou. Podrobnejšie o tom informuje webová stránka: http://www.unwto.org/ 

V Nitre sa okrem predstavenia ústredných tém WTD bude konať viacero sprievodných podujatí. Hlavní organizátori osláv – Mesto Nitra , Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – v zastúpení Katedry manažmentu kultúry a turizmu a Slovenská agentúra pre cestovný ruch pripravili tradičnú prezentáciu Nitry v kontexte cestovného ruchu a propagáciu partnerského mesta – Kroměříž. Pre všetkých záujemcov budú od 10.00 do 17.00 hodiny v infostane na pešej zóne pripravené propagačné materiály, mapy, ale tiež vedomostné kvízy pre dospelých a veselé súťaže pre školákov. Každú hodinu sa budú konať prehliadky mesta so sprievodcami. Atraktívnou zaujímavosťou určite bude stánková prezentácia významných osobností mesta Nitry. Trojčlenné družstvá z ôsmich nitrianskych základných škôl si pripravia prezentáciu vybranej osobnosti, ktorej meno sa nejakým spôsobom zapísalo do dejín mesta. Víťazné družstvo určí odborná porota a získa nevšednú hlavnú cenu – vyhliadkový let nad Nitrou.

27. september 2008 – Svetový deň cestovného ruchu v Nitre – je zaujímavým podujatím pre všetkých aktívnych ľudí s otvorenou mysľou! Je určený všetkým, ktorí túžia zábavnou formou spoznať a upevniť si vedomosti o našom meste pod Zoborom. Je pre každého, koho zaujíma cestovanie, kto rád aktívne trávi svoj voľný čas a nie je mu ľahostajný ani osud našej modrej planéty.


Zdroj: www.nitra.sk