Mesto Nitra už po druhý raz rozdeľuje participatívny rozpočet, prostredníctvom grantového programu Mením Moje Mesto 2019, ktorý je realizovaný v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou. Jeho cieľom je podporovať inovatívne projekty občanov mesta Nitra v rôznych oblastiach (vzdelávanie, sociálna oblasť a ochrana zdravia, aktivizácia mladých ľudí i seniorov, aktívna kultúra a zachovanie kultúrnych hodnôt, ochrana životného prostredia, rozvoj cestovného ruchu, verejné priestory aj športové aktivity pre verejnosť).

Participatívny rozpočet sa rozdeľuje na základe vyhlásenia grantovej výzvy na podporu občianskych projektov, kde sa participácia občanov prejavuje v troch úrovniach:

1. Aktívni občania mesta predkladajú návrhy svojich projektov
2. Občania mesta rozhodujú o podpore najlepších na prostredníctvom hlasovania
3. Občania mesta projekty sami realizujú a vytvárajú si k ich výsledkom vzťah komunitného vlastníctva (tzv. community ownership)

V rámci svojho rozpočtu na rok 2019 vyčlenilo mesto na podporu občianskych projektov až 80 000 €. Jeden projekt môže získať najviac 4000 €. O podporu žiadali rôzne organizácie so sídlom v Nitre, ale aj neformálne skupiny zložené z najmenej troch občanov. Uzávierka prijímania žiadostí o grant bola o polnoci 18. marca 2019.

V rámci tohtoročného hlasovania sa uchádza o priazeň občanov mesta Nitra 57 predložených projektov, ktoré majú ambíciu prispieť ku skvalitneniu života v našom meste a vychádzajú z potrieb a záujmov občanov.

Hlasovanie prebieha od 1. apríla do 22. apríla do 23:59 hod na webe mmm2019.hlasobcanov.sk/.

V hlasovaní občania môžu podporiť minimálne jeden a maximálne päť projektov, pričom jeden projekt môže získať len 1 hlas. Hlas/y sa môžu odoslať len jeden krát na základe 1 potvrdzujúcej sms. Po zaslaní sms sa nedá hlasovanie obnoviť.

Postup hlasovania:

1. Hlasovať je možné na stránke mmm2019.hlasobcanov.sk/
2. Vyberiete projekt/y, ktorým chcete dať svoj hlas
3. Kliknete na "Hlasovať"
4. Vypíšete údaje a pošlete overovaciu sms (za odoslanú sms neplatíte!)
5. Vpíšete kód z sms, odošlete hlas/y

Výsledky budú zverejnené 23. apríla.