Ani rok 2012 nie je pre Nitru rokom lanovky, plány mesta sa zmenili. Ako uviedla agentúra SITA, mesto nemá vysporiadané pozemky a rozhodnuté nie je ani o dĺžke a parametroch lanovky. Podľa viceprimátora Jána Vanča niekto z radov záujemcov o výstavbu lanovky by ju rád videl v pôvodnej dĺžke a to od reštaurácie Artin.

Najväčšiu časť pozemkov patrí Biskupskému úrade Nitra, mestu Nitra a zvyšok súkromníkom. Aby bolo možné začať s výstavbou lanovky je potrebné dohodnúť sa so všetkými stranami. Posledný a jediný záujemca o výstavbu je spoločnosť Veolia Transport Nitra, ktorá prevádzkuje nitriansku MHD. Mesto poskytne pozemky a hornú stanicu, investor zaplatí výstavbu. Zároveň bude Veolia Transport lanovku aj prevádzkovať a financie z predaja lístkov budú jej príjmom.


Demontované časti lanovky sa povaľovali v lese

Lanovka Nitra - Zobor


Horná stanica je dnes v zlom stave

Horná stanica lanovky, Nitra Zobor


Lanovka bola postavená v rokoch 1968 až 1970, premávala do roku 1994. Dolná stanica lanovky začína pri reštaurácii Artin vo výške 236 m.n.m., horná stanica je na Pyramíde vo výške 553 m.n.m. Demontáž lanovky prebiehala v roku 2009 firmou Cius, ktorá ju mala odstrániť na vlastné náklady a ako kompenzáciu si mala odviesť demontovaný materiál. Firma mala odstrániť všetky oceľové podpery a betónové pätky, 71 sedačiek, oceľové lano, kladkové batérie z podpier a staníc a strojovňu vrátane kruhovej stanice. Zvyšky lanovky sa však povaľovali po Zobore aj v priebehu roka 2010 a tak mesto firme za to uložilo pokutu 10-tisíc eur.

Video z demontáže lanovky (obsahuje neslušné výrazy)
Fotogaléria


Zdroj: video Facebook.com, foto Nitralive.sk, SITA