Medzi Nitrou a Janíkovcami pravidelne vzniká čierna skládka

Mesto dalo odstrániť čiernu skládku na poliach za Nitrou smerom na mestskú časť Janíkovce. Kopa odpadu sa hromadila pri asfaltovej ceste, ktorá vedie cez polia. Nestalo sa tak prvý krát, odpad museli odvážať už pred pár rokmi. Otázne je, prečo ľudia vyhadzujú odpad za mesto a nevyužijú radšej bezplatné uloženie na niektorom z mestských zberných dvorov, kde sa stačí preukázať len občianskym preukazom.

Kam môžeme vynášať odpad?

Zberný dvor NKS - Nábrežie mládeže 87

Pondelok až piatok od 7.30 do 17.00 hod.
Sobota a nedeľa od 8.00 do 15.00 hod.

Zberný dvor Mestké služby - Tehelná 3

Pondelok - Zatvorené
Utorok až Piatok od 9.30 do 18.00 hod.
Sobota od 8.00 do 12.00 hod.
Nedeľa - Zatvorené


Zoznam odpadov, ktoré je možné odovzdať na zberových dvoroch:
- opotrebované pneumatiky
- zmiešané odpady zo stavieb demolácií
- zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky
- papier a lepenka
- sklo
- žiarivky a iný odpad obs. ortuť (N)
- vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (N)
- batérie a akumulátory (N)
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia (N)
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia
- drevo
- plasty
- kovy
- biologicky rozložiteľný odpad
- zmesový komunálny odpad
- objemný odpad


Harmonogram jesenného upratovania pre Mesto Nitra v mesiaci november 2013: Chrenová 1 až 3, Stare Mesto 1 a 2, Klokočina 1 a 2

Rozpis ulíc, kde budú umiestnené kontajnery


Fotogaléria


Zdroj: Nitrianske komunálne služby, foto Pavol Peťovský