Na sídlisku Chrenová II vyrástlo nové ihrisko. Nachádza sa na voľnej ploche pri Lesnej ulici. Určené je pre tzv. "street workout" čiže cvičenie na ulici. Podľa slov Ľuboša Kanása - jedného z autorov projektu sa začala riešiť výstavba ihriska v decembri minulého roku, v marci bol projekt odsúhlasený a v júni vybrané miesto výstavby. Po viacerých odkladoch sa ihrisko stalo 2 októbra realitou. Náklady na výstavbu predstavujú približne 15-tisíc eúr.

Sklamanie však nastalo po prvej návšteve a vyskúšaní konštrukcií na cvičenie. Konštrukcie sa kývu, farebný náter je zlý, okolo ihriska je blato.

FB stránka Street Workout Nitra

Dnes (6.10.2014) sa konala obhliadka ihriska za účasti vedenia mesta a zhotoviteľa a zistili sa nasledujúce nedostatky:

- chýbajúci základný náter
- zle prevedený vrchný náter
- cca 50% trubiek zamenených za menšie priemery ako bolo v pláne
- zle ukotvené hrazdy
- zle ukotvené bradlá
- zlá konštrukcia bradiel
- zlá dopadová plocha (v pláne jemný štrk, firma dala piesok)
- zle položené obrubníky
- na tráve pozostatky betónu
- geotextília nebola položená pod celý povrch dopadovej plochy

Firme bola pozastavená faktúra, opravu musí realizovať na vlastné náklady a bude im znížená čiastka za ihrisko v dôsledku zistených zámien materiálov.

Street Workout ihrisko Nitra Chrenová


Fotogaléria


Video
Lokalizácia na mape
Zdroj: Nitralive.sk, FB Street Workout Nitra