Do redakcie sme dostali niekoľko aktuálnych fotografií z Mestského parku na Sihoti, ktoré hovoria o jeho zlom stave. Rozpadajúce sa lavičky, rozpadnuté/chýbajúce smetné koše, blato, rôzne predmety a neupravené plochy.

Má park svojho správcu, ktorý dbá na jeho poriadok?

Fotografie spolu so sťažnosťou sme poslali na Mestský úrad v Nitre. Nedostatky boli odstúpené na príslušné miesta so žiadosťou o riešenie.

- Malé odpadové nádoby – odbor komunálnych činností a životného prostredia v spolupráci s Mestskými službami zabezpečuje postupnú výmenu starých poškodených odpadových nádob.
- Lavičky v Mestskom parku – oprava poškodených lavičiek bude postupne riešená v roku 2015

Park Sihoť v Nitre - neporiadok


FotogalériaZdroj: Nitralive.sk