V týchto ťažkých časoch sme sa dočkali konečne aj pozitívnych správ. Do rieky Nitra sa totižto vracajú delfíny riečne!

Ako nás informoval pán Otakar Plutva z Ponitrianskeho oceánografickologického inštitútu v Nitre, odštepný závod Cabaj-Pereš, delfíny po stáročia žili v rieke Nitra a jej deltách počas celého roka s výnimkou letných mesiacov, kedy chodili dovolenkovať do Chorvátska. V posledných rokoch však delfíny v Nitre nevídame. Môže za to konzumný spôsob života, nárast počtu automobilov a kamiónov v centre Nitry a hlavne výstavba Chrenovského mosta - delfíny radi trávili čas pri starej lávke, kde ich dôchodci krmili rožkami a makrelami. S príchodom koronavírusu počet áut výrazne ubudol a delífny tak opäť našli svoju domovinu.

Delfínov nahlásil známy aktivista a vášnivý speleológ Gustáv M. z Dražoviec, ktorý si ich všimol pri bežnej prechádzke pri potoku Dobrotka medzi Dražovcami a Šindolkou. Odborníci zistili, že pri výstavbe hnusnej zlej križovatky na Šindolke boli zablokované migračné toky delfínov. Delfíny sa tak nemajú ako dostať do rieky Nitra zo Šindolky. Navyše tu už pár týždňov nepremáva ani MHD a cyklotrasa z Dražoviec na Sihoť stále nie je postavená. Delfíny tak spomínaný inštitút prevezie na vlastné náklady v plachte a peši.

Pre zaujímavosť - delfíny sú z čelade Ponitrianskych delfínov (pozn. redakcie: lat. Trogarae Nitriensis). Do Nitry migrujú z Tichého oceánu cez Poľsko, potok Dobrotka do rieky Nitra. V potoku Selenec nebol zaznamenaný ich výskyt.


Na foto zachytená hra delfínov v rieke Nitra

Popis


Foto: Delfínov kontrolujú pracovníci z Ponitrianskeho oceánografickologického inštitútu v Nitre, odštepný závod Cabaj-Pereš

Popis