Mesto Nitra má svojich zástupcov v štatutárnych a kontrolných orgánoch spoločností, ktorých je zriadovateľom a tiež v orgánoch obchodných spoločností a právnických osôb s majetkovou účasťou Mesta Nitra. Po voľbách a teda zmene v radoch vedenia mesta a zastupiteľstva nastali "hry o tróny".


Nitrianska investičná, s.r.o.

Odvolaní: prokurista JUDr. Igor Kršiak, členovia dozornej rady Doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň a Dpt. Ivan Gavalovič.
Schválení členovia dozornej rady: JUDr. Oliver Pravda, LLM, JUDr. Ladislav Mášik, LLM, Ing. Roman Ágh, Ing. Peter Bakay, Mgr. Daniel Balko.


Nitrianske komunálne služby, s.r.o.

Odvolaní: konatelia: Ing. Miroslav Mikulášik, Ing. Miloslav Hatala, prokurista: Ing. Ladislav Peniaško, členovia dozornej rady: Ing. Ľubomír Moravčík, MUDr. Jozef Hasila, Doc. Ing. Jozef Trandžík, PhD.
Schválení: konateľ: Ing. Ladislav Peniaško, členvia dozornej rady: Mgr. Ján Greššo, JUDr. Filip Barbarič, MPH, Jozef Slíž.


Službyt Nitra, s.r.o.

Odvolaní: konateľ: Ing. Pavol Varga, členovia dozornej rady: Štefan Klačko, MUDr. Jozef Marko, František Hollý.
Schválení členovia dozornej rady: Ing Miloš Dovičovič, PhDr. Anna Šmehilová, Pavol Obertáš.


Dozorná rada Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.

Odvolaní: Jozef Slíž, Doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Schválení: František Hollý, MVDr. Róbert Rathouský, Ing. Peter Košťál, PhD.


Správna rada Nitrianskej komunitnej nadácie

Odvolaní: RNDr. Marta Rácová, Mgr. Lívia Šumichrastová, Štefan Klačko.
Schválení: Martin Horák, Miloslav Špoták, Janka Buršáková.


Dozorná rada Nitrianskej organizácie cestovného ruchu

Odvolaní: Doc. Ing. Jozef Trandžík, PhD., Mgr. Lívia Šumichrastová. Schválení: Ing. Jarmila Králová, PhD., František Hollý.