Do komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre a Výborov mestských častí (VMČ) boli k poslancom doplnení aj členovia z radov občanov. Uvádzam kompletné zloženie komisií a VMČ.

3. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre konané dňa 31.01.2019.

Komisie

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť

Ing. Jozef Filip, Ing. Marián Krivošík, Rastislav Janík, Ing. Martin Horváth, JUDr. Ladislav Mášik, Ing. Mikuláš Dunda, MPH. Ako náhradníci sú navrhnutí: Ing. Martin Hubinský, MBA a JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD.

+ poslanci: Predseda: p. Ján Greššo, Členovia: p. Roman Ágh, p. Filip Barbarič, p. Peter Oremus, p. Miroslav Gut, p. Jozef Slíž


Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre dopravu

Ing. Andrej Sitkey, Eduard Lenčo, Ing. Ján Výboch, Ing. Vladimír Šimko, Ing. Ľubor Andrášik a Ing. Ivan Janček.

+ poslanci: Predseda: p. Michaela Hefková, Členovia: p. Peter Mezei, p. Miloš Dovičovič, p. Ladislav Turba, p. Štefan Štefek, p. Peter Košťál


Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť

Ing. arch. Milan Csanda, Ing. arch. Martin Dulík, Ing. arch. Vladimír Jarabica, Ing. arch. Tibor Zelenický, Ing. Zoltán Balko, ako aj Ing. arch. Lenka Kompasová.

+ poslanci: Predseda: p. Peter Mezei, Členovia: p. Erik Král, p. Oliver Pravda, p. Miloš Dovičovič, p. Pavel Varga


Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia

Mária Cok Steinemannová, Mgr. Ivana Šusterová, Ing. Mgr. Juraj Barát, Mgr. Viera Čanigová, Mgr. Pavol Ščasný a Mgr. Mariana Kováčová, PhD.

+ poslanci: Predseda: p. Anna Šmehilová, Členovia: p. Filip Barbarič, p. Petra Ajdariová, p. František Hollý, p. Adriana Filipová, p. Janka Buršáková


Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel

PhDr. Peter Bednár, CSc., doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD., Mgr. Dominik Hollý, Darina Kárová, Mgr. art. Marián Tesák a ThDr. Tibor Ujlacký, PhD.

+ poslanci: Predseda: p. Erik Král, Členovia: p. Tomáš Jursa, p. Daniel Balko, p. Ján Vančo, p. Petra Ajdariová, p. Pavol Obertáš


Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie

PhDr. Lenka Kratochvílová, Renáta Plevková, RNDr. Rudolf Ronec, Mgr. Jana Šillerová, Mgr. Miloslav Špoták, PaedDr. Vladimíra Vargová Mičeková + z radov poslancov bola doplnená Ing. Jarmila Králová, PhD., vedúca referátu služieb verejnosti, Arboretum Mlyňany

+ poslanci: Predseda: p. Miloslav Hatala, Členovia: p. Peter Bakay, p. Anna Šmehilová, p. Tomáš Jursa, p. Marta Rácová


Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport

Boris Valábik, Marek Cocher, Ing. Tibor Hlavačka, PaedDr. Mária Sailerová, Ing. Tomáš Surovec a Juraj Bubák.

+ poslanci: Predseda: p. Oliver Pravda, Členovia: p. Peter Bakay, p. Ján Greššo, p. Róbert Rathouský, p. Peter Košťál, p. Jozef Stümpel


Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy

Mgr. Radoslav Pavelka, PaedDr. Ivona Fraňová, PhD., PhDr. Katarína Kompasová, PhD., PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD., Mgr. Marta Hároníková.

+ poslanci: Predseda: p. Daniel Balko, Členovia: p. Ján Vančo, p. Jarmila Králová, p. Roman Ágh, p. Janka Buršáková


Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti

Ing. Štefan Hajaš, Mgr. Imrich Jakab, PhD., Ing. Jozef Halva, PhD., Mgr. Juraj Lieskovský, PhD., Ing. Monika Medovičová.

+ poslanci: Predseda: p. Jarmila Králová, Členovia: p. Michaela Hefková, p. František Hollý, p. Róbert Rathouský, p. Ladislav Turba, p. Pavol Obertáš

Výbory mestských častí

VMČ č. 1 – Dolné Krškany, Horné Krškany: 12 členov

Ing. Marek Pinter, PhDr. Alexandra Bellová, Jozef Gašparovič, Ing. Miloš Ballay, Mgr. Erik Duchoň, Mgr. Melinda Drdoľová, Iveta Čurgaliová, Róbert Gajdoš, Ing. Miloš Balko, Bc. Ján Kecskés, Ing. Patrik Ďurfina a Miroslav Klačko

+ poslanec Ing. Miroslav Gut


VMČ č. 2 – Staré mesto: 7 členov

JUDr. Tomáš Stoklasa, Ing. Ivan Janček, Ing. arch. Lívia Dulíková, doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., Ing. arch. Peter Rehák, Denisa Branikovičová a MUDr. Peter Olajoš

+ poslanci Ing. Erik Král, Ing. arch. Peter Mezei, et Ing., Mgr. Ján Greššo, Ing. Roman Ágh, MBA, JUDr. Oliver Pravda, PhDr. Ján Vančo, PhD.


VMČ č. 3 – Čermáň: 7 členov

Bc. Lucia Bagoňová, Dalibor Repa, Mgr. Roman Demeter, Mária Cok Steinemannová, Ing. Jozef Drahoš, Mgr. Martin Sedláček a Ing. Alexandra Bernáthová

+ poslanci MVDr. Róbert Rathouský a Jozef Slíž


VMČ č. 4 – Klokočina: 7 členov

Stanislav Vereš, Ing. Tomáš Šutka, Mgr. Ľubomír Svitač, Martina Dubaiová, Mgr. Dominika Hlavinová Tekeliová, PhD., Mária Vašinová a Otakar Šabík

+ poslanci Pavol Obertáš, Mgr. Petra Ajdariová, Ing. Tomáš Jursa, Ing. Peter Bakay, RNDr. Marta Rácová, Ing. Miloš Dovičovič, František Hollý, Ing. Janka Buršáková


VMČ č. 5 – Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce: 6 členov

Anna Bystrianská, Ing. Lukáš Hnilica, RNDr. Hilda Kramáreková, PhD., Ing. Ľuboš Kriššák, Mária Molnárová a PhDr. Ľuboš Török, PhD.

+ poslanci Ing. Jarmila Králová, PhD., Ladislav Turba, Mgr. Daniel Balko


VMČ č. 6 – Zobor, Dražovce: 10 členov

Mgr. Terézia Bieliková, Zdenek Studený, MUDr. Daniel Magula, CSc., ThDr. Tibor Ujlacký, PhD., Ing. Emil Kviatkovský, Andrej Berkes, Ing. Martin Hrnčiar, Ing. Anna Dobrucká, PhD., Mgr. Miloš Fábry, Ing. Juraj Matejka, PhD.

+ poslanci Ing. Miloslav Hatala, MUDr. Adriana Filipová, Pavel Varga


VMČ č. 7 – Chrenová, Janíkovce: 8 členov

Mgr. Ivana Habermanová, Róbert Mikulášik, doc. Ing. Anton Kretter, PhD., Ing. Michal Šesták, PhD., Mgr. Pavol Halák, Ing. Martin Horváth, Dušan Damašek, Ing. Ondrej Fronc

+ poslanci Ing. Štefan Štefek, Ing. Peter Košťál, PhD., Ing. Peter Oremus, PhD., PhDr. Anna Šmehilová, PhD., JUDr. Filip Barbarič, MPH, Jozef Stümpel, Mgr. Michaela Hefková