Nový primátor Nitry Marek Hattas bude poberať plat vo výške 4390€. Túto sumu mu dnes schválilo Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom ustanovujúcom zasadnutí.

Plat primátora sa počíta z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR, ktorá činí sumu 954€ x 3,54 násobok. Výslednú sumu 3377,16€ mu zastupiteľstvo navýšilo o 30%. Výsledná suma je teda 4390€. Plat je pritom možné zvýšiť až o 60%.

Plat doterajšieho primátora Jozefa Dvonča predstavoval sumu 4936€, základný plat mu bol zvýšený o 46,13%.Zdroj: Nitralive.sk