Dňa 7.9.2017 sa konalo 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, na ktorom sa diskutovalo aj o možnostiach riešenia krízy, ktorá pretrváva v nitrianskej mestskej hromadnej doprave. Z dôvodu nedostatku vodičov vynechávajú každý deň spoje a situácia sa nezlepšila ani s príchodom školského roka.

Zastupiteľstvo schválilo doplatok za rok 2016 vo výške 516 805€, MHD stála Mesto Nitra v roku 2016 spolu 4 016 805€.


Zhrňme si, v čom je vlastne problém:

- nedostatok vodičov
- v Nitre podľa slov generálneho riaditeľa spoločnosti Arriva Nitra už v Nitre momentálne nie je ani 1 človek, ktorý by mohol nastúpiť na pozíciu vodiča, dopravca oslovil väčšinu personálnych agentúr
- vodičov hľadali aj v partnerskom meste Báčsky Petrovec v Srbsku, kde žije veľa Slovákov
- dopravca rokoval aj s rómskym splnomocnencom vlády, o prácu neprejavil nikto záujem
- základný plat sa pohybuje na úrovni 550€
- veľa zamestnancov odišlo za lepším platom do Bratislavy, ktorý je približne dvojnásobný


Aké možnosti riešenia načrtlo zastupiteľstvo?

- v prípade navýšenia platov by toto zaplatilo Mesto Nitra, išlo by o sumu približne 100-tisíc eur
- druhou možnosťou je zmena grafikonu a teda rušenie spojov a predĺženie intervalu, namiesto každých 10 minút by niektoré autobusy jazdili každých 15 minút
- návrh grafikonu by mal byť k dispozícii v októbri na zasadnutí zastupiteľstva, alebo na mimoriadnom zastupiteľstve v prípade, že bude ohlásené
- možnosťou ako získať peniaze je aj objednávanie prepravy/autobusov zo strany zamestnávateľov v Priemyselnom parku Sever a Jaguar Land Roveru


Poznámky autora článku:

1. Ako si môžete vypočuť nižšie na zvukovom zázname zo zastupiteľstva, je očividné, že primátor Nitry neobhajuje záujmy obyvateľov Nitry a stojí na strane spoločnosti Arriva.
2. Vynechávaním spojov prišlo k porušeniu grafikonu, ktoré nebolo konzultované so zastupiteľstvom, ktoré grafikon schvaľuje.
3. Mesto Nitra pristupuje k situácii vlažne, ak nie je možné na základe zmluvy potrestať dopravcu, zmluva je pre mesto nevýhodná.
4. Čoskoro bude Mesto Nitra opäť vyberať dopravcu a už teraz môžeme skonštatovať, že to vyhrá opäť Arriva.
5. Argument, že nedostatok vodičov je aj v iných mestách, neobstojí, Arriva nevykonáva prepravu osôb z dobrej vôle, je to podnikateľská činnosť s primeraným ziskom. Tento komentár nie je pritom vôbec mierený proti Arrive, je to konštatovanie skutkového stavu.
6. Prečo by malo zvýšenie platov doplácať Mesto Nitra? Arriva si to môže zaplatiť zo zisku.
7. Zvýšenie platov je jediným serióznym riešením problému, Mesto Nitra by malo donútiť Arrivu zvýšiť platy a bojovať tak za občanov Nitry, aby nemuseli dochádzať za prácou do Bratislavy.

Zvukový záznam

* Od času 48:43 hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Arriva Nitra pán KusýCitácie zo zvukového záznamu

Primátor Nitry Jozef Dvonč

"...asi by bolo veľmi mylné sa domnievať, že tie spoje, na ktoré nemajú šoférov, že vyškrtneme. Budeme riešiť tie spoje, kde chodia dvaja, traja ľudia. Budeme riešiť spoje, ktoré možná chodia každých 10 minút, takže sa zväčší interval a budú chodiť každých 15. Obyvateľ si možná na to zvykne, keď to bude mať pravidelne v cestovnom poriadku a grafikon a výšku cestovného schvaľuje mestské zastupiteľstvo. To znamená, že to nemôže vyriešiť dopravca sám. My môžeme ho požiadať, alebo môžeme mu uložiť, aby nám pripravil takýto grafikon a v konečnom dôsledku to bude so súhlasom mestského zastupiteľstva. Pokiaľ sa rozhodneme ísť tou cestou, že zostanú všetky spoje, tak ako sú dnes a ideme hľadať vodičov, je to ďaľšia cesta..."

"...musíme počítať, že pokiaľ každý vodič dostane o 100 eur viac, tak logicky aj doplatok vo verejnom záujme bude na strane mesta vyšší a hovorím zhruba o sume 100-tisíc eur."


Poslankyňa Anna Šmehilová

"...ja som ako poslankyňa mestského zastupiteľstva dosť rozčarovaná, že prišlo k zásahu v grafikone, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo svojím uznesením a že teda i napriek samozrejme objektívny príčinám, ale že bez nášho vedomia mestského zastupiteľstva ten grafikon bol zmenený."


Jozef Dvonč

"...podľa môjho názoru grafikon nebol zmenený, zaznamenali sme výpadky spojov a tie sme riešili, ja som trval na dodržaní grafikonu..."


Anna Šmehilová

"...realita v praxi... výpadky spojov, to znamená, že ten grafikon nebol dodržaný."Zdroj: Nitralive.sk