Dňa 15.12. 2016 sa vo fotogalérii Trafačka v Nitre konalo v poradí tretie Nitrianske fórum zamerané na mestské dotácie pre šport a kultúru organizované portálom Nitralive.sk.

Na diskusii boli prítomní zástupcovia kultúrnych organizácií, z mestských poslancov prišiel Ján Greššo a z VMČ Staré mesto Pavol Peťovský (za šport nebol prítomný nikto).

Diskusia priniesla nasledovné pripomienky:

- odbremeniť uchádzačov o prvotné byrokratické zaťaženie
- umožniť vyúčtovanie elektronickou formou
- odstrániť diskrimináciu začínajúcich organizácií
- prevziať mechanizmus hodnotenia projektov a hodnotiteľov z Fondu na podporu umenia (fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry)
- dorovnať rozdiely vo financovaní kultúry minimálne na úroveň okolitých miest

Najväčšie prekvapenie v diskusii vzbudila informácia, že prostriedky, ktoré uchádzači žiadajú, sú viac ako 5 násobne vyššie ako je pridelený rozpočet na dotácie pre kultúru a že Nitra významne zaostáva vo financovaní kultúry v porovnaní s inými mestami na Slovensku.

Bolo konštatované, že mestský úrad by mal vytvárať priestor na diskusiu, raz za určité obdobie vykonávať prieskum potrieb a na svoju činnosť získavať spätnú väzbu.

Na záver diskusie sa vytvorila zo zúčastnených pracovná skupinka, ktorá sa pokúsi pripomienky zapracovať do Verejného záväzného nariadenia, pričom mestský poslanec Ján Greššo dal prísľub, že sa bude aktívne podieľať na tvorbe ako aj presadení týchto zmien.

Pracovná skupina bude mať najbližšie stretnutie po novom roku.

+ graf viď príloha:

Zdroje

* Počet obyvateľov SR k 31. 12. 2015 [online]. Bratislava : ŠÚ SR, 2016-04-28. Dostupné online.
* pôvodne schválené rozpočty podľa zápisníc, zverejnených na oficiálnych stránkach miest
- graf nereflektuje prípadné zmeny počas roka
- pri Meste Žilina zohladnená(ponížená) položka cestovný ruch v kultúre

Graf dotácie vybraných miest SR na kultúru a športZdroj: Nitralive.sk, Marek Hattas