Spoločnosť Real Estate Assets plánuje do revitalizácie opusteného areálu bývalého nitrianskeho pivovaru Corgoň, ktorý v roku 2006 odkúpila od Heinekenu, investovať 3 mld. Sk.

Realizáciou projektu vzniknú na ploche takmer 5 hektárov nové priestory pre kongresové a hotelové centrum s wellnessom, bývanie a občiansku vybavenosť, administratívu, kultúru a oddych. Možnosť realizovať svoje návrhy získal renomovaný bratislavský architektonicky ateliér GFI, ktorý sa stal víťazom architektonicko-urbanistickej štúdie s pracovným názvom „Nová Nitra“. Na jeho ďalšom riešení spolupracovali s architektom Karolom Hoffmanom, nitrianskym ateliérom Barak architekti a viedenským Nonconform. Hoci objekty pivovaru nemajú podľa Pamiatkového úradu Slovenskej republiky pamiatkovú hodnotu, spoločnosť Real Estate Assets má v úmysle zachovať bývalú sladovňu, administratívnu budovu, ako aj kotolňu.

„Areál je v súčasnosti takmer nevyužívaný a našim cieľom je tieto bývalé výrobné priestory zmeniť na miesto vhodné na prácu, bývanie, oddych i zábavu. Sme samozrejme skoro v centre mesta, a tým aj v pamiatkovej zóne, takže rátame so zachovaním historicky a architektonicky zaujímavých objektov, ktoré tvoria prirodzené dominanty Nitry. Kontrastom historickej a modernej architektúry vytvoríme atraktívne prostredie, ktoré bude ľudí lákať“ predstavil investičné zámery spoločnosti Real Estate Assets Daniel Gálik, manažér projektu „Nová Nitra“.

Projekt revitalizácie areálu bývalého pivovaru uvítal aj primátor Nitry Jozef Dvonč, keďže sa realizáciou tejto investície zatraktívni aj samotne širšie centrum. Mesto Nitra v súčasnosti schvaľuje územný plán Centrálnej mestskej zóny (CMZ), na ktorú areál bezprostredne nadväzuje. „Architektonicko-urbanistická štúdia bývalého pivovaru túto zónu, veríme že, vhodne doplní a výsledkom bude vydanie územného rozhodnutia v dohľadnej dobe“ povedal Marek Holič zo spoločnosti WBA Property Development, ktorá je developerom projektu.


Vizualizácie


Zdroj: WBA Property Development, s.r.o.