Mesto Nitra pripravuje výstavbu 2 cestných mostov (kliknite)