Profil a volebný program kandidátky na primátorku pani Lýdii Forrovej

Pani Forrová pôsobí v komunálnej a regionálnej politike už 15 rokov. Od roku 1994 pôsobí ako mestská poslankyňa, v roku 2005 sa stala poslankyňou zastupiteľstva NSKčlenku Rady NSK a predsedníčku Komisie sociálnej pomoci Zastupiteľstva NSK a v týchto pozíciách pôsobí doteraz.

www.forrova.sk

>>>Volebný program v plnom znení<<<

6 bodov programu

1. Transparentný k mestu, transparentný k občanovi

2. Stratégia rozvoja mesta

3. Doprava

4. Bezpečné mesto

5. Sociálna pomoc

6. Kultúra, cestovný ruch a šport

Najzaujímavejšie ciele

>>>Všetko o komunálnych voľbách<<<

Zdroj: Webstránka kandidátky