V stredu 29.10.2014 (zajtra) sa začína volebná kampaň komunálnych volieb 2014. Dnes viacero ľudí obdržalo do schránok noviny s názvom Mesto pre Vás - Mesto Nitra 2013 - 2014. Nebolo by na tom nič čudné, keby to nie je pred voľbami a rovnako keby ich obsah nie je zhodnotením volebného obdobia 2010 - 2014.

Aký je ich obsah?

Obsah hovorí o všetkom čo mesto vybudovalo, o investíciách, financovaní rôznych oblastí ako kultúra, šport. Pre lepší obraz odporúčame prečítať - noviny vyšli v počte 30 000 kusov a tak by ich mala obdržať každá domácnosť v Nitre.

Kampaň za verejné financie?

Noviny vydalo Mesto Nitra v spomínanom náklade 30 000 kusov. Tvária sa ako noviny informujúce občanov o činnosti Mestského zastupiteľstva v Nitre. Prečo však takéto noviny nevychádzajú pravidelne? Prečo vyšli tesne pred voľbami? Ich obsah je zhodnotenie činnosti končiaceho sa volebného obdobia 2010 - 2014.

Diskriminácia iných kandidátov?

Táto kampaň za verejné prostriedky je diskrimináciou kandidátov, ktorí nie sú členmi aktuálneho zastupiteľstva.


Mesto pre Vás

Mesto pre Vás


Zdroj: Nitralive.sk