15. novembra 2014 sa konajú komunálne voľby, v ktorých si zvolíme primátora a poslancov do mestského zastupiteľstva. Je na čase obhliadnuť sa za prácou poslancov v rokoch 2010 - 2014.

Čo sľubovali poslanci - investičné zámery 2011 - 2014

- dostavba areálu letného kúpaliska
- rekonštrukcia námestia s tržnicou Klokočina
- dostavba futbalového štadióna
- výstavba lanovky na Zobor
- centrum voľného času Domino - Mlyny
- prepojovacia komunikácia Novozámocká - Dlhá ulica (malý južný obchvat)
- multifunkčná športová hala

Iné sľuby

- akvapark
- kruhová križovatka Hviezdoslavova - Pražská
- dobudovanie cyklotrás
- parkovacie domy na Klokočine
- integrovaná doprava

DVONČ: V Nitre chceme lanovku a aquapark

_________________________________________________________________________________________________________

Pre občanov výsmech, pre poslancov dobre odvedená práca

Na stránke mesta sa momentálne nachádza článok Zhodnotenie volebnej činnosti poslancov, v ktorom sa dočítame čo všetko pre mesto spravili poslanci.

Niektoré zásluhy vyznievajú zvláštne a lepšie by bolo sa nimi nechváliť:

- kafiléria: mesto odkúpilo jej časť za skoro pol milióna eúr bez DPH, druhú časť si máme prenajímať za 252-tisíc ročne (nájomné sa zatiaľ neplatí nakoľko sa zmluva odďaľuje). Objekt mesto nevyužíva a je otázne či aj niekedy bude. Nitra potrebuje peniaze na iné priority, kúpa kafilérie je jednoznačne zlý krok a daňových poplatníkov stála priveľa peňazí.

- cyklotrasy: cyklotrasy v Nitre nie sú súvisle napojené - každá časť má iný povrch, kvalitu, staré úseky sú skôr premaľované deravé chodníky ako cyklotrasy, výstavba stála príliš veľa a trvala roky

- rekonštrukcie ciest: drahé a nekvalitné - najlepším príkladom je Štúrova ulica, ktorá je posiata poprepadávanými kanálovými šachtami. Reklamácie neprichádzajú ani mesiace po rekonštrukcii.

- opravy chodníkov, vysádzanie zelene, rôzne drobné zásluhy: tieto investície by mali byť samozrejmé a v oveľa väčšom množstve, v konečnom dôsledku na to sú verejné financie. Rozhodne by sa tieto investície nemali používať ako zásluhy a na tvorbu kampane vo voľbách

Na ktoré investície sa peniaze nenašli?

- parkovanie - žiadny parkovací dom, situácia v centre mesta sa nerieši
- chodníky - v zlom stave po celom meste, oprava výtlkov namiesto súbežnej opravy
- kúpalisko/akvapark
- lanovka
- malý južný obchvat
- napojenie R1A na PP Sever (buduje sa len čiastočné napojenie v smere od BB)
- cyklotrasy - oprava starších úsekov
- oživenie pešej zóny, námestia - propagácia mesta v zahraničí - vytváranie pracovných miest/podmienok pre zamestnanosť obyvateľov - ľudia odchádzajú za prácou preč


Čiastočne splnené - cyklotrasy

Z hore menovaných sľubov nie je splnený ani jeden. Čiastočne splnené sú cyklotrasy - pribudol úsek park Sihoť - Vodná ulica a Univerzitný most - Priemyselná. Cyklotrasa však nezačína pri moste, ale o 100m ďalej pri križovatke Wilsonovo nábrežie - Chalupkova. Cyklotrasa nie je značená/rozdelená pre chodcov a cyklistov, zjazdy z nej upravené neboli a na viacerých miestach je blato. Prečo cyklotrasa nenadväzuje od Univerzitného mosta nevieme...

Čo sa týka starých cyklotrás v Nitre - sú v zlom stave a neudržiavané. Úsek na Slančíkovej ulici pripomína obyčajný chodník plný výtlkov, zelený stredový pás je už niekoľko rokov minulosťou. Každý úsek cyklotrás v Nitre je navyše zhotovený z iného materiálu, nenadväzujú na seba ani funkčne, ani vizuálne.

Chýbajúci úsek cyklotrasy vedúci k Univerzitnému mostu

Cyklotrasa Nitra Wilsonovo nábrežie


Zničené zjazdy z chodníka - po výstavbe zostali zničené

Cyklotrasa Nitra Wilsonovo nábrežie
Zoznam rekonštrukcií + stav


Zdroj: Nitralive.sk, internet