O potrebe použitia stĺpikov zabraňujúcich parkovaniu na chodníkoch sa v Nitre hovorí roky, doteraz však nebola vôla a ani potrebné povolenia zo strany dopravného inšpektorátu (DI).

Teraz však nastala zmena a mesto Nitra osadilo prvé stĺpiky a to na uliciach Párovská (pri železiarstve), Štúrova (pri kruhovom objazde v smere do centra), Staničná na rohu pri bytovom dome a na Pražskej ulici pri židovskom cintoríne, kde autá jazdili cez priechod pre chodcov na trávnatú plochu k múru cintorína.

Lokalít, kde budú osadené, by malo byť viac. Všetko záleží na povoleniach od DI. K dispozícii máme zoznam lokalít, ktoré má mesto vyhliadnuté a ktoré sú podané na DI.

Pre doplnenie, za jeden stĺpik zaplatí mesto 110Є bez DPH a bez osadenia, dodávateľom je firma SAROUTE s.r.o.

Lokality - návrh umiestnenia stĺpikov nájdete zaznačené v mape.

Ide o ulice: Staničná, Štefánikova, Rázusova, Pražská, Párovská, Schurmannova, Štúrova, Farská, Mostná, Fraňa Mojtu, Kmeťkova
Pohľad na nové stĺpiky na Staničnej, Párovskej a Štúrovej ulici

Stĺpiky Nitra Stĺpiky Nitra Stĺpiky Nitra Stĺpiky NitraZdroj: Nitralive.sk