Národná diaľničná spoločnosť (NDS) opraví most na R1 za Nitrou pri obci Lehota (km 37,650). Motoristov tak čakajú dopravné obmedzenia.

S prácami sa začne vo štvrtok 9. mája 2019. Od 7. mája (utorok) 9.00 hod. do 30. septembra do 12:00 hod. (pôvodne do 8. septembra 2019 (nedeľa) do 12.00 hod.) bude čiastočne uzavretý ľavý jazdný pás (smer Trnava) rýchlostnej cesty R1. NDS bude v úseku lepiť vodorovné oranžové značenie a osádzať dočasné dopravné značky.

Počas opravy bude doprava pred mostom PRESMEROVANÁ z ľavého jazdného pásu cez stredný deliaci pás do pravého jazdného pásu, kde bude vedená obojsmerne v troch jazdných pruhoch (jeden v smere do Trnavy a dva v smere do Nitry). Za mostom sa vráti späť cez stredný deliaci pás do ľavého jazdného pásu.

"Na moste zatiaľ rozsiahlejšia oprava realizovaná nebola, vykonávaná bola pravidelná stavebná údržba. V rámci opravy mosta bude zrealizovaná komplexná výmena mostného zvršku (zábradlie, zvodidlá, vozovka, rímsy, vyrovnávací betón), výmena mostných záverov, zhotovenie nových (obnovených) bezdilatačných spojení medzi piliermi, sanácia pohľadových častí nosnej konštrukcie a častí spodnej stavby," odpovedala NDS na moju otázku o konkretizovaní prác.

V roku 2013 pribudli na tomto moste "nad Lehotou" protihlukové steny.Zdroj: Nitralive.sk, NDS