Mesto Nitra zrealizuje cez Stredisko mestských služieb pilotný projekt osadenia senzorov obsadenosti parkovacích miest. Senzory budú v úvodnej fáze osadené na 161 parkovacích miestach v Starom meste a to na parkovisku na Wilsonovom nábreží, na parkovisku na Podzámskej ulici a po celej dĺžke Mostnej ulice.

Parkovisko Wilsonovo nábrežie bude z dôvodu prác uzatvorené od nedele 28.10.2018 od 20:00 hod. do pondelka 29.10.2018 do 20:00 hod.

Parkovisko Wilsonovo nábrežie, uzávierka

O obsadenosti parkovísk sa bude môcť verejnosť informovať pomocou mobilnej aplikácie.

Osadenie senzorov je jedno z prvých opatrení, ktoré plánuje mesto v oblasti parkovania uskutočniť. O zmenách v parkovaní informuje materiál s názvom "Základné východiská parkovacej politiky mesta Nitry, ktorý schválilo Mestské zastupiteľstvo v Nitre dňa 18.10.2018.

Tomuto materiálu sa budem venovať v zvlášť článku.

Kmeťkova ulica, NitraZdroj: Nitralive.sk