Presne pred mesiacom, 3. júna sme informovali o aktuálnom stave riešenia problému v parku na Sihoti, kde po prístupovej ceste k Biskupskému hostincu jazdili motorové vozidlá a to aj napriek zákazu vjazdu.

Na problém som upozorňoval už niekoľko rokov, situácia sa pohla minulý rok, kedy Pavol Peťovský podal podnet na Mestský úrad v Nitre, v ktorom navrhol zmenu dopravných značiek, ktorá by zúžila okruh vozidiel s povolením vjazdu do parku. Pán Sitkey pred pár mesiacmi predložil primátorovi návrh, aby bolo na vjazde použité dopravné zariadenie - výstuvný stĺp, ktorý fyzicky zabráni vjazdu vozidiel bez príslušného povolenia resp. bez diaľkového ovládača.

Požiadavka bola 17.5.2018 prerokovaná s dopravnou políciou, ktorá predbežne súhlasila s umiestnením výsuvného stĺpika.

Dnes je situácia takáto - viď fotografie nižšie. Na vstupe do parku sa pracuje na osadení stĺpika. Dopravná značka zatiaľ nebola vymenená. Návrh nového značenia hovorí o obmedzení rýchlosti jazdy na 20 km/h a pod dopravnú značku umiestniť "Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel" s dodatkovou tabuľou s textom, ktorý by umožnil vjazd len zásobovaniu a vozidlám zamestnancov prevádzok, pričom vjazd by bolo časovo obmedzený.

Park Sihoť - stĺpik Park Sihoť - stĺpik Park Sihoť - stĺpik Park Sihoť - stĺpikZdroj: Nitralive.sk