Po relatívne pokojnom lete sme na jeseň vstúpili do dopravnej reality. Kolóny sa tvoria na viacerých miestach v meste, no v súčasnosti je asi najhoršia situácia v okolí priemyselného parku Sever. Rapídny nárast dopravy spôsobený výstavbou automobilky bol v týchto dňoch znásobený uzávierkou mimoúrovňovej križovatky, na ktorej sa po dvoch rokoch opätovne prerába kruhový objazd.

Dopravné zápchy nie sú len na ceste I/64 medzi Nitrou a Dražovcami, ale aj na alternatívnej ceste III. triedy vedúcej cez Lužianky. V tomto prípade je problém napojenie na cestu II/513 tzv. hlohoveckú cestu. Odbočiť od Lužianok doľava na križovatke pri Metre je v rannej špičke skoro nemožné. Mnohí vodiči sa preto tejto križovatke vyhýbajú a radšej volia cestu cez Vinársku ulicu. Na Vinárskej sa na cestu II/513 možno pripojiť cez kruhový objazd, ale intenzita dopravy je taká vysoká, že aj tu sa nevyhnú zdržaniu.

Situácia na križovatke pri Metre by sa dala vylepšiť, ak by bol vľavo od priebežného pruhu zriadený pripojovací pruh. Podobne je riešená križovatka Štefánikova – Staničná v Nitre. Aj v tomto prípade bol problém zo Staničnej odbočiť vľavo do centra, ale zriadením pripojovacieho pruhu sa situácia omnoho zlepšila. Určite by nám vedeli o tom viac povedať vodiči autobusov MHD. Zriadenie pripojovacieho pruhu je možné bez stavebných úprav, len zmenou vodorovných a zvislých dopravných značiek. Okrem zriadenia pripojovacieho pruhu, by bolo vhodné v celom úseku od Metra až po napojenie od Klimaku znížiť rýchlosť jazdy.

Návrhy pri Klimaku a na križovatke z Lužianok pri Metre boli posunuté aj na príslušné úrady. Odpoveďou je, že na ostatnom zastupiteľstve samosprávneho kraja boli schválené prostriedky na dopravný prieskum, ktorý však skonštatuje, to čo už všetci dobre vieme – kapacita križovatiek je prekročená. Potom odborníci navrhnú stavebné opatrenia, ktoré sa možno časom aj zrealizujú. Toto bude trvať niekoľko mesiacov, možno aj rokov a zatiaľ budeme čakať v dopravných kolónach.


Návrh riešenia križovatky Metro/Lužianky/II/513

Návrh riešenia križovatky Metro/Lužianky/II/513Zdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk