Možno už niekto z Vás zaregistroval zrušenie ľavého odbočenia k budove Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na Triede Andreja Hlinku. Donedávna bolo možné odbočiť z protismeru k budove, táto odbočka však spôsobovala komplikácie v doprave. Pruh pre odbočenie bol úzky a autá tak blokovali ľavý jazdný pruh.

"Pri pravidelnej obhliadke ciest I. tried v okrese Nitra so zástupcom Okresného úradu pre CD a PK v Nitre a zástupcom PZ SR ODI v Nitre bolo zistené nedokončené VDZ V13 pred stredovým ostrovčekom, kde sa využívalo ako neodsúhlasené ľavé odbočenie do areálu školy, a preto pri následnej obnove VDZ bolo nutné ho dať do pôvodného schváleného stavu," informovali ma zo Slovenskej správy ciest.

Vodiči idúci v smere od Univerzitného mosta tým pádom nemajú šancu dostať sa k budove UKF, parkovať však môžu na platenom parkovisku pri rieke v susedstve budovy UKF.

Ľavé odbočenie z Triedy Andreja Hlinku k budove UKFZdroj: © Nitralive.sk, Michal Šimonek