Prímestskú autobusovú dopravu vo všetkých siedmych okresoch v Nitrianskom kraji bude ďaľších 10 rokov prevádzkovať spoločnosť Arriva Nitra, a.s. a Arriva Nové Zámky, a.s. ARRIVA ponúkla v elektronickej dražbe, ktorú organizoval NSK, o takmer 30 miliónov eur nižšiu cenu, než bola pôvodná hodnota zákazky. Spoločnosť dostane za 10 rokov od Nitrianskeho samosprávneho kraja 304 miliónov eur.

Zmluva medzi NSK a spoločnosťou ARRIVA je platná od 17. februára 2016 a účinná od 1. marca 2016. Pôvodná zmluva platila do 31.12.2015, nakoľko však kraj nového prepravcu vybrať nestihol, zmluva sa predlžovala.

Do verejného obstarávania sa prihlásilo 12 uchádzačov, kritériá splnila len Arriva. Dopravno-prevádzkové podklady a hodnotiace kritériá pripravila externá advokátska kancelária JANČO a PARTNERI, s.r.o.

Spoločnosť sa zaviazala, že v priebehu najbližších 10 rokov zmodernizuje autobusy, vybaví ich klimatizáciou a WiFi pripojením, zníži ich vek a zvýši počet nízkopodlažných autobusov. „Okrem zvýšenia pohodlia pre cestujúcich sa naša spoločnosť zaviazala aj k šetrnému prístupu k životnému prostrediu. Novozaradené moderné autobusy sú pohodlnejšie a majú aj lepšie parametre, pokiaľ ide o emisie vypúšťané do ovzdušia. V novej zmluve sme sa zaviazali, že 60 % autobusov bude vybavených elektronickými tabuľami, vďaka ktorým cestujúci získajú prehľad o priebehu ich cesty, takmer 60 % bude mať WiFi, 54 % autobusov bude klimatizovaných a ich priemerný vek klesne pod 8 rokov,“ povedal László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.

Spoločnosť ARRIVA poskytuje služby mestskej, prímestskej a diaľkovej autobusovej dopravy v nitrianskom, košickom, žilinskom a trnavskom kraji. Vodiči spoločnosti ARRIVA v roku 2015 najazdili 72 miliónov kilometrov a odviezli 80 miliónov cestujúcich. ARRIVA na Slovensku zamestnáva takmer 2 400 ľudí, z ktorých je viac ako 1 700 prevažne dlhoročných skúsených šoférov.Zdroj: Nitralive.sk, Arriva Nitra