Mesto Nitra každoročne dopláca na verejnú dopravu spoločnosti Arriva Nitra nemalé finančné prostriedky. Každý rok dostáva Arriva zálohové platby a k tomu sa dopláca preukázaná strana prepravcu.

Za rok 2014 boli schválené platby vo výške 2,4 milióna euro. Vykrývajú rozdiel medzi príjmami a výdavkami dopravcu. K tejto sume schválilo decembrové zastupiteľstvo ešte výšku preukázanej straty v sume 1 962 595,86 €. V rozpočte na rok 2016 je vyčlenená suma 3,5 milióna euro.

Ako dnes citoval primátora Dvonča portál Teraz.sk, "Je najvyšší čas, aby sme sa touto problematikou zaoberali. Projektový tím mesta robí všetky kroky, aj za účasti ďalších partnerov, ktorými sú spoločnosti Solaris, Škoda Plzeň a Enel, aby sme začali riešiť vlastný dopravný podnik a dopravu v meste Nitra iným spôsobom ako doteraz. Či sa to podarí, alebo nie, neviem. Je urobená štúdia všetkých liniek, boli tu mesiac a robili prieskum svojimi vozidlami. Pracujeme na tom a ak sa tento model vydarí, tak ho využijeme."

V prípade ak mestský dopravný podnik nevznikne, vyhlási radnica verejnú obchodnú súťaž, v ktorej vyberie nového prepravcu. Do úvahy tiež podľa Dvonča pripadá, že sa spraví súťaž na konkrétne linky a nie na celú MHD.

Doplácanie za MHD vo verejnom záujme sa poslancom nepáči už roky, v roku 2013 sme napríklad priniesli článok Mestu Nitra sa nepáčia rastúce náklady na MHD.

MHD v Nitre ročne prepraví približne 15,7 milióna cestujúcich, ich počet pritom stúpa čo je na Slovensku nezvyčajné.Zdroj: Nitralive.sk