Pri príprave preventívneho materiálu som sa dostal k zaujímavej expertíze súdnych znalcov z Martina, ktorú zadal spracovať poslanec národnej rady Andrej Hrnčiar. Odborná expertíza bola zameraná na posúdenie vplyvu alkoholu na vodičov vozidiel. S expertízy som vybral niekoľko zaujímavých faktov.

Etanol (alkohol, etylalkohol) je priezračná, bezfarebná, prchavá, horľavá, ľahko pohyblivá tekutina pálivej chute a špecifického ostrého zápach, ktorá vzniká tzv. alkoholovým kvasením niektorých cukornatých a škrobových látok, prakticky ho možno vyrobiť z čohokoľvek, čo obsahuje cukry. Vstrebávanie alkoholu začína už v ústach, ale množstvo vstrebaného alkoholu v ústach je len malé, čo znamená, že k preukázateľnému zvýšeniu koncentrácie alkoholu v krvi nedôjde ani keby človek podržal napr. silne koncentrovaný nápoj v ústach po dlhšiu dobu. Alkohol sa následne vstrebáva až zo žalúdka - asi 20 percent a rozhodujúca časť, t.j. až 80 percent vypitého alkoholu, sa vstrebáva až z dvanástnika a z tenkého čreva.

Požitý alkohol u vodiča spôsobuje:
˗ poruchy zraku a so stúpajúcou koncentráciou alkoholu poruchy sluchu, ktoré sa prejavujú predĺžením doby, nutnej na príjem zrakových a sluchových vnemov.
˗ narušenie chôdze, poruchu stability a poruchu udržiavania rovnováhy. Všetky činnosti, vykonávané pod vplyvom alkoholu sú vykonávané pomalšie a horšie. Účinkom etanolu sa taktiež predlžuje reakčná doba.
˗ subjektívne pocity väčších psychických a fyzických schopností, čo vedie hlavne k preceňovaniu vlastných schopností a k strate sebakontroly. Zníženie pozornosti, spôsobuje zníženú schopnosť obrátiť svoju pozornosť k novým javom a nečakaným situáciám.

Zisťovanie koncentrácie etanolu v ľudskom organizme najčastejšie prebieha vyšetrením:
a) v krvi. Výsledok uvedenej koncentrácie sa uvádza v jednotkách g/kg, čo je vlastne ekvivalent v minulosti používanej jednotky promile.
b) vo vydychovanom vzduchu. Výsledok uvedenej expertízy sa uvádza v jednotkách mg/l. Výslednú koncentráciu etanolu vo vydychovanom vzduchu možno prepočítať na koncentráciu etanolu v krvi koeficientom 2,1.
0,1 mg/l je tak vlastne odrazom koncentrácie etanolu v krvi vo výške 0,21 g/kg (promile).
1 mg/l je tak vlastne odrazom koncentrácie etanolu v krvi vo výške 2,1 g/kg (promile).

V súčasnosti platné zákony, zakladajú represiu užívania alkoholu na tzv. „nulovej tolerancii“, t.j. predpokladajú, že človek, ktorý nepožíval alkoholické nápoje má v svojej krvi, resp. v dychu, nulovú koncentráciu alkoholu. Tzv. „nulová koncentrácia“ etanolu v ľudskom organizme zistená bežnými analýzami neexistuje, pretože alkohol je prirodzenou súčasťou ľudského metabolizmu, alkohol sa môže do ľudského organizmu dostať z vonkajšieho prostredia aj bez vypitia alkoholického nápoja resp. každé meradlo môže mať svoju odchýlku.

Na základe vyššie uvedených skutočností zástupcovia medicínsko-vedného odboru súdne lekárstvo od začiatku namietali zavedenie tzv. „nulovej tolerancie“ do praxe, pričom navrhovali tolerovanie minimálnej koncentrácie etanolu, zisteného v krvi, resp. dychu vyšetrovanej osoby do výšky 0,3 promile, resp. 0,14 mg/l. Predložený návrh bol implementovaný do interných predpisov Policajného zboru tzn. v súčasnosti sa za pozitívne vyšetrenie považuje ak je vodičovi nameraná hodnota 0,15 mg/l (0,31 promile). Spoliehať sa pri pití alkoholických nápojov pred jazdou na povolenú hranicu je nebezpečné. U každého jedinca sa telo zbavuje alkoholu individuálne. V prípade pozitívneho vyšetrenia na alkohol možno uložiť pokutu od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov. Ak sa vodič vozidla odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky spôsobom ustanoveným osobitným predpisom, hoci by také vyšetrenie nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie, možno mu uložiť pokutu od 300 eur do 1 300 eur a zákaz činnosti od jedného roku do piatich rokov. V prípade, že bude vodičovi nameraná hodnota 0,48 mg/l ( 1 promile ), dopustí sa trestného činu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky, za ktorý je možné uložiť trest odňatia slobody až na jeden rok.

Na záver niekoľko zaujímavostí:
- vodič s 0,8 promile vníma 3/4 zorného poľa vodiča.
- vodič s 1,8 promile vníma 1/3 zorného poľa vodiča
- za 1 hodinu sa odbúra cca. 0,1 promile alkoholu.


Okuliare simulujúce alkohol v krvi si mohla verejnosť vyskúšať na akcii "Deň detí na dopravnom ihrisku Chrenová" v lete tohto roku

Deň detí dopravné ihrisko Nitra
Zdroj: autor Andrej Sitkey pre Nitralive.sk, foto Nitralive.sk