Andrej Sitkey - blog o doprave: zriadenie samostatného pruhu pre pravé odbočenie na Triedu A. Hlinku

Minulý rok v máji som písal o zriadení samostatného pruhu pre pravé odbočenie na miestnej komunikácii Slančíkovej pred križovatkou s cestou I/64 – Tr. A. Hlinku v Nitre. Po roku a pol sa začala realizácia rozšírenia. V súčasnosti sú na Slančíkovej pred križovatkou s Tr. A. Hlinku dva jazdné pruhy, z toho jeden slúži pre odbočenie vľavo a druhý pre jazdu priamo a vpravo. Šírkové parametre odbočovacieho pruhu pre smer priamo a vpravo sú také, že umožňujú státie dvoch vozidiel vedľa seba, čo je v rozpore so zákonom o cestnej premávke a s príslušnou technickou normou.

Vzhľadom na nepriaznivé parametre cesty a zvýšenie intenzity dopravy po spustení Chrenovského mosta je nevyhnutné na Slančíkovej pridať jeden jazdný pruh. Po tejto úprave bude mať každý smer samostatný jazdný pruh a predĺži sa ľavé odbočenie v smere na Banskú Bystricu. Zároveň sa zriadi bezpečnostný ostrovček, ktorý umožní bezpečný pohyb chodcov naprieč komunikáciou. Bezpečnostný ostrovček bude doplnený zábradlím, ktoré usmernení chodcov na priľahlé priechody a zabráni prechádzaniu mimo nich. Pôvodne sa malo rozšírenie realizovať na úkor pásu zelene, ktorý je pravej strane cesty v smere k Tr. A.Hlinku. V zelenom páse sa však nachádza plynové vedenie, a preto sa cesta bude rozširovať na opačnej strane súčasne s posunutím ostrovčeka. Úprava je realizovaná z prostriedkov mesta.

>>> Zvýšenie počtu pruhov a bezpečnosti chodcov na Slančíkovej ulici (29.5.2011) <<<

Ako sme sa informovali na meste Nitra, investičná akcia bude podľa Zmluvy o dielo realizovaná do 17.12., v prípade nevhodných klimatických podmienok do 15.4.2013 s investičným nákladom 23 695,06 €.


Zmeny na Slančikovej ulici v Nitre nákres malý

Fotogaléria, 20. december 2012

Fotogaléria pôvodný stav

MapaZdroj: autor Andrej Sitkey pre Nitralive.sk, foto Nitralive.sk