Polícia zverejnila nehodové úseky, v Nitre máme jeden

Polícia zverejnila cesty, ktoré sa kvôli väčšiemu počtu dopravných nehôd označujú ako nehodové úseky. V Nitre je uvedený 1 nehodový úsek - ten začína na Štefánikovej ulici na križovatke s Cabajskou, vedie cez centrum Nitry cez križovatku Štefánikova/Štúrova, pokračuje na Triede Andreja Hlinku a konči na križovatke s Chrenovskou/Levickou cestou.

Polícia vyhodnotila nehodové úseky na základe pozorovaní za obdobie 1. október 2011 až 31. marec 2012.

Nehodový úsek v Nitre:

Cesta I/64 od km 66,000 do 68,400 (Štefánikova, Štúrova, Trieda Andreja Hlinku)

Počet dopravných nehôd: 15
Nehodové dni: pondelok (4), štvrtok (3), nedeľa (3)
Čas: 6:00 - 8:00 hod. (3), 8:00 - 10:00 hod. (3), 10:00 - 12:00 hod. (3)


Nehodový úsek na mape zakreslený žltou čiarou

Nehodový úsek Nitra mapa

Video - Cesta I/64 - km 65,200 - 69,000
Zdroj: Portál Ministerstva vnútra