Andrej Sitkey - blog o doprave

Máte otázky k téme doprava? Píšte na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


V súčasnosti opäť rezonuje téma parkovania vozidiel v podhradí. Problém sa rieši už niekoľko rokov a riešenie je stále v nedohľadne. Na úvod sa pokúsim zhodnotiť súčasnú právnu situáciu. Vodiči, ktorí parkujú na hradnom kopci porušujú niekoľko ustanovení zákona o cestnej premávke.

Podhradie je súčasťou zóny s dopravným obmedzením vyznačenej dopravnými značkami IP 24a „Zóna s dopravným obmedzením“ resp. IP 24b „ Koniec zóny s dopravným obmedzením“. Do tejto značky je okrem iných integrovaná značka B 33 Zákaz státia tzn., v zóne je možné státie len na miestach, ktoré sú vyznačené dopravnými značkami označujúcimi parkovisko. Ak teda vodič parkuje mimo vyznačeného parkoviska dopúšťa sa priestupku.

Okrem toho na vstupe do podhradia je použitá dopravná značka B1 „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch“ s dodatkovou tabuľkou E12 „Okrem dopravnej obsluhy“.

Dopravná značka teda neplatí pre:

a) vozidlá zabezpečujúce zásobovanie (nakládku alebo vykládku tovaru), opravárenské, údržbárske služby alebo komunálne a podobné služby,
b) vozidlá s parkovacím preukazom pre osoby so zdravotným postihnutím alebo na vozidlá s osobitným označením č. O 3,
c) vozidlá taxislužby,
d) vozidlá, ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia, majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo, garáž alebo prevádzku.

Okrem vymedzenia pojmu dopravnej obsluhy je pre poriadok potrebné objasniť úsek platnosti tejto dopravnej značky. V zmysle § 5 ods. 13 vyhlášky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke „zákaz, obmedzenie alebo príkaz vyplývajúci z príslušnej zvislej dopravnej značky sa končí na vzdialenejšej hranici najbližšej križovatky, ak nie je skôr skončený inak ...“. V zmysle uvedeného, platnosť tejto značky končí na križovatke Kráľovskej cesty a Samovej ulice, z čoho plynie, že dopravnou obsluhou sú len subjekty, ktoré sa nachádzajú v úseku od vstupu do podhradia po predmetnú križovatku, tzn. nikto.

Pribinovo námestie v Nitre - parkovanie v podhradí


Ako vyriešiť tento problém?

Väčšina bude súhlasiť, že vjazd na hradný kopec je potrebné regulovať. Pod komunikáciami sa nachádzajú pivnice, technický stav komunikácií je biedny, chodníky sú úzke. Na základe týchto skutočností sa mi javí ako najlepšie riešenie vyznačiť hradný kopec ako pešiu zónu.

Prečo pešia zóna?

a) V pešej zóne je obmedzená rýchlosť jazdy na 20 km/h.
b) Chodci smú používať chodník v celej šírke.
c) V pešej zóne môžu stáť vozidlá len na vyznačených miestach. Miesta pre parkovanie preto treba voliť v takom počte, aby hradný kopec nepripomínal záchytné parkovisko s lesom dopravných značiek.
d) Do pešej zóny je povolený len vjazd vozidiel, ktorým to umožňuje dopravná značka. V prvom rade je potrebné, aby sa hradný kopec sprístupnil cyklistom.

Ďalej textom na dopravnej značke by bol umožnený vjazd vozidiel na základe povolenia vydaného správcom alebo vlastníkom cesty. Povolenie by bolo vydané obyvateľom, zamestnancom inštitúcii a návštevám, ale len v takom počte, aký by bol počet disponibilných parkovacích miest.

A čo s návštevníkmi bohoslužieb?

Bežní návštevníci by parkovali mimo hradného kopca. Osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sú držiteľmi parkovacieho preukazu môžu v súlade s § 44 zákona o cestnej premávke vchádzať do pešej zóny a po nevyhnutne potrebný čas nemusia dodržiavať zákaz státia. Ostatné osoby, ktoré z iných dôvodov potrebujú použiť vozidlo v čase konania bohoslužieb, by od správcu alebo vlastníka cesty mohli dostať osobitné povolenie na vjazd. Povolenie by bolo platné len v čase konania bohoslužby.

Ostatné riešenia (spoplatnenie parkovania, parkovanie na základe povolení), ktoré neregulujú vjazd vozidiel na začiatku hradného kopca, budú spôsobovať ich márne jazdy. Najmä cudzí vodiči nebudú informovaní o tom , že parkovacie miesta na hradnom kopci sú obsadené resp. parkovanie je iným spôsobom regulované.


FotogalériaZdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk, foto Nitralive.sk