Štúdie

Výstavba v Nitre v roku 2011


Investičné zámery Nitra 2011 - 2014


Nová Nitra, Výšková budova (štúdia)


Svätoplukovo námestie - dostavba